کد خبر: 6457
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۳

بانک جهانی اعلام کرد:‏ صعود رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی

بانک جهانی اعلام کرد:‏ صعود رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی

ايسنا: نهادهاي بين‌المللي از سهولت آغاز کسب و کار و بهبود کيفيت تجارت کالا در ايران خبر مي‌دهند.‏

بر اساس گزارش جديد بانک جهاني، ايران در بين 189 کشور جهان به لحاظ رده‌بندي جهاني فضاي کسب و کار با دو پله صعود در رده 130 قرار گرفته است.‏
برپايه اين گزارش که بر مبناي آمار مربوط به يک ساله منتهي به ژوئن 2014 (خردادماه 93) تهيه شده، فضاي کسب و کار در ايران طي اين مدت بهبود نسبي داشته است.‏
برخي کارشناسان و مسئولان دولتي انتظار دارند که با توجه به تغيير دولت و اتخاذ سياستهاي جديد، جايگاه ايران در رده بندي جهاني سهولت کسب و کار بهبود قابل توجهي از خود نشان بدهد؛ صعود دو پله‌اي رتبه کسب و کار ايران در رده‌بندي جهاني موجب شده تا ايران از رتبه 132 در سال گذشته به رتبه 130 در سال جاري ارتقا يابد.‏
شاخص کلي فضاي کسب و کار بر پايه 10 شاخص کوچکتر نظير آغاز کسب وکار، مجوز ساخت‌وساز، کسب اعتبارات، حمايت از سرمايه‌گذاري، ماليات، تجارت و اجراي قراردادها محاسبه مي‌شود که در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري است.‏
در حوزه تجارت، کيفيت تجارت کالا در ايران بهبود داشته و رتبه جهاني ايران از اين نظر هفت پله صعود کرده است. در حالي که ايران از نظر کيفيت تجارت کالا در سال گذشته رتبه 155 را به دست آورده بود در سال‌جاري به رتبه 148 ارتقا پيدا کرده است.‏
زمان صادرات در ايران 25 روز و براي واردات کالا به ايران نيز 37 روز برآورد شده است. در بحث سهولت اجراي قراردادها،‌ مدت زمان لازم براي نهايي شدن قراردادهاي تجاري در ايران بيش از 505 روز بوده و رتبه ايران از نظر سهولت اجراي قراردادهاي تجاري با يک پله صعود از 67 در سال گذشته به 66 در سالجاري رسيده است.‏
در همين حال آغاز کسب و کار در ايران طي يکسال گذشته آسان‌تر شده است و گزارش بانک جهاني حاکي از آن است که ايران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه 62 قرار گرفته که نسبت به سال گذشته، هشت رتبه صعود را نشان مي‌دهد در صورتي که در گزارش سال گذشته ايران در رتبه 70 جهان قرار گرفته بود.‏