کد خبر: 9107
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۳

بانک جهانی از تنزل دورنمای رشد اقتصاد جهانی خبرداد

بانک جهانی از تنزل دورنمای رشد اقتصاد جهانی خبرداد

بانک جهانی با اشاره به اینکه بهبود اقتصاد آمریکا و کاهش قیمت نفت

برای جبران مشکلات عمیق در منطقه یورو و بازارهای نوظهور کافی نخواهد بود، دورنمای رشد اقتصادی جهانی را مورد بازبینی نزولی قرار داد.‏
به گزارش ایسنا، این وام دهنده جهانی مستقر در واشنگتن پیش بینی کرد اقتصاد جهانی امسال سه درصد توسعه پیدا می‌کند که بالاتر از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۴ خواهد بود، اما همچنان کمتر از ۳.۴ درصد نرخ پیش بینی شده قبلی برای سال ۲۰۱۵ است.‏
اقتصاددانان این بانک کاهش قیمت نفت را که بیش از نیمی از ارزش خود را در شش ماه گذشته از دست داده است، فرصت خوبی برای واردکنندگان بزرگ نفت ارزیابی کرده اند.‏
ریزش قیمت نفت با افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان، احیای اقتصاد آمریکا را تقویت کرده است و باعث شد بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی مورد پیش بینی برای این کشور را ۰.۲ درصد افزایش دهد و ۳.۲ درصد برای سال ۲۰۱۵ اعلام کند. اما کاهش قیمت نفت در قوی‌تر کردن رشد اقتصادی اروپا و ژاپن که واردکنندگان بزرگ هستند، تاثیر نداشته و از سوی دیگر مشکلات مالی صادرکنندگان بزرگ نفت را تشدید کرده است.‏
کوشیک باسو، مدیر اقتصاددان بانک جهانی اظهار کرد اقتصاد جهانی اکنون با موتور اقتصاد آمریکا کشیده می‌شود و این دورنمای روشنی را برای جهان ترسیم نمی‌کند.‏
منطقه یورو به سختی در تلاش است تا از وقوع سومین رکود از زمان بحران مالی جهانی جلوگیری کند. بانک جهانی دورنمای رشد این منطقه را به میزان ۰.۷ درصد کاهش داد و ۱.۱ درصد برای امسال پیش بینی کرد.‏
رشد اقتصادهای نوظهور که از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ هدایت کنندگان اصلی احیای جهانی بودند بیش از حد انتظار کند شده است. بسیاری از این اقتصادها که ظرفیتشان برای رشد بدون اصلاحات بزرگ تحت فشار قرار گرفته بود، اکنون با مجموعه‌ای از موانع اقتصادی و سیاسی روبرو شده‌اند.‏
بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادهای نوظهور را بیش از نیم درصد کاهش داد و ۴.۸ درصد پیش بینی کرد.‏
هزینه‌های استقراض در بازارهای نوظهور با حرکت بانک مرکزی آمریکا به سوی نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۰۶ تاکنون، افزایش یافته زیرا سرمایه‌گذاران نگرانند بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های بازار نوظهور قادر به پرداخت تعهدات مالی خود نباشند. ارزهای این بازارها با معطوف شدن توجه سرمایه‌گذاران به احیای اقتصاد آمریکا و کندی رشد بازار نوظهور ضعیف شده است و بسیاری از این اقتصادها قادر به احیای رشد اقتصادی بواسطه اجرای اصلاحات ساختاری نیستند.‏