بازگشت مدیران متخصص به عرصه اقتصاد‏

0
۲۶۶ بازدید

ابراهیم خانیکی – دبیر انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران

مجمع عمومی انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران پس از چند سال وقفه در حالی برگزار شد که ۸۸ درصد اعضا در آن شرکت داشتند.‏
حضور این تعداد شرکت کننده رکورد کم نظیری در فعالیت های مدنی بشمار می رود. با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و خروج نسبی جامعه از رکود در همه زمینه ها، خصوصا در شرایطی که رفع تحریم های ظالمانه غرب در مسیر امید بخشی قرار گرفته و برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، کشورمان وارد تعامل سازنده با کشورهای توسعه یافته می شود، فعالین اقتصادی که بیش از سایر اقشار جامعه از سیاست های قبل متحمل خسارت های مادی و معنوی فراوانی شده اند در این شرایط امیدوار شده اند. ‏
حضور گسترده اعضای انجمن در مجمع عمومی که جملگی از فعالین اقتصادی و مدیریتی کشور می باشند، در این راستا قابل تحلیل است. ‏
ارکان انجمن که به شکل دموکراتیک و قانونی در حضور نمایندگان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور و بر طبق اساسنامه انتخاب گردیدند وظیفه سنگینی بر عهده دارند. جذب و گسترش اعضا، استفاده بهینه از همفکری تمامی اعضا، پیگیری معضلات فعالین بخش خصوصی و موارد زیادی از این قبیل، از وظایف حداقلی منتخبین انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران می باشد چه این موارد در حیطه اتاق های بازرگانی و یا در دولت یا مجلس باشد. ‏
انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران برای همه نهادهایی که میتوانند به مطالبات بر حق فعالین اقتصادی رسیدگی کنند برنامه داشته باشد. یکی از این نهادها که تاثیر مهمی در این زمینه دارد اتاق های بازرگانی می باشد که انتخابات آن اسفند امسال برگزار می شود. ‏
برابر اصل شایسته سالاری باید در این امر مهم برنامه داد و مصادیق فرستاد. سال آینده انتخابات مهم مجلس برگزار می شود که تاثیر و خروجی آن بر جزء جزء فعالیت فعالین اقتصادی، صنعتی و کارآفرینان تاثیر مستقیم دارد و قطعا انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران( برابر اساسنامه و مرامنامه) در شکل دهی آن نباید بی تفاوت باشد. البته همه این ها میسر نیست مگر با همکاری، همفکری و مشارکت همگانی.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=6467