کد خبر: 3989
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۳

بازسازی افغانستان پرهزینه‌تر از طرح مارشال

بازسازی افغانستان پرهزینه‌تر از طرح مارشال

ایسنا: فساد و اسراف موجب شده است که هزینه بازسازی افغانستان به ۶۲ میلیارد پوند برسد که این رقم بیش از هزینه‌ای است که برای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم صرف شد.‏
به نوشته روزنامه دیلی میل، مقام‌های آمریکایی با انتشار گزارشی اعلام کردند آنچه که صرف بازسازی افغانستان شده است بیش از مجموع هزینه‌هایی است که برای زنده کردن اروپا از میان خرابه‌های جنگ جهانی دوم هزینه شده است.‏

فساد و اسراف منابع هزینه بازسازی افغانستان را به بیش از ۶۲ میلیارد پوند رسانده است که این میزان بیش از هزینه‌ای است که متفقین تحت طرح مارشال برای بازسازی اروپا در نظر گرفتند.‏
مبلغ اختصاصی در طرح مارشال به قیمت امروز ۵ / ۶۰ میلیارد پوند می‌شود. این طرح که به نام جورج مارشال، وزیر امور خارجه وقت آمریکا نام گرفت در سال ۱۹۴۸ ، ۱۳ میلیارد دلار بود که حدود ۶۱ میلیارد پوند امروزی می‌شود. طبق این طرح چهار ساله به بازسازی ۱۶ کشور اروپایی کمک‌هایی اختصاص می‌ِیافت. حال با وجودی که این مبلغ هنگفت در افغانستان خرج شده است اما این کشور همچنان با بحران سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند و همچنان به کمک اهدا کنندگان مالی وابسته است.‏
پروژه‌های عمرانی افغانستان حدود ۵ / ۶۱ میلیارد پوند برای مالیات دهندگان آمریکایی و ۸۹۰ میلیون پوند دیگر برای انگلیسی‌ها هزینه داشته است.‏
جان سوپکو، بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی به کنگره اعلام کرد: بیشتر پروژه‌ها به دلیل برنامه‌ریزی ضعیف، سازه‌های تقلبی، ناکارآمدی فنی و نظارت کافی شکست خورده است.‏
وی محاسبه کرد که با پایان سال ۲۰۱۴ آمریکا کمک‌های مالی بیشتری به افغانستان اختصاص خواهد داد که بیش از هزینه‌ای است که در ۱۶ کشور اروپایی پس از جنگ جهانی دوم تحت طرح مارشال هزینه کرده است.‏
در این گزارش ۲۵۹ صفحه‌ای آمده است که میلیاردها برای پروژه‌های ضعیف کشاورزی و زیرساختی هزینه شده است که نتوانسته نوع صنعت کشاورزی افغانستان را تغییر دهد.‏