کد خبر: 97196
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

بازدید های روز اول در هجدهمین نمایشگاه محیط زیست

بازدید های روز اول در هجدهمین نمایشگاه محیط زیست

تشریف فرمایی جناب آقایان مهندس شیخان،مهندس هوشیاری، مهندس امینی یکتا، مهندس فرمانی ، مدیران عامل محترم شرکتهای تابعه هلدینگ سیمان تامین و سیمان فارس و خوزستان و هئیت همراه را در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست گرامی میداریم.