کد خبر: 1413
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۲
گروه : یادداشت

بازار سرمایه مهم ترین بازار اقتصاد خرد

بازار سرمایه مهم ترین بازار اقتصاد خرد

 

سید حمید میر معینی
مدرس دانشگاه و کارشناس بازار


در پاسخ به آن که چرا بازار سرمایه نتوانسته همانند نظام بانکی کشور نقش فعال تری در تامین مالی بنگاه های اقتصادی ایفا کند می توان گفت که در چشم انداز متولیان سازمان بورس استراتژی های کلان جایگاه نداشته وبه نقشی که سازمان بورس می تواند در جذب سرمایه ایفا کند توجه نشده است. اگر به این نقش توجه می شد مسئولین می توانستند سهمی را که قبلا از بازار سرمایه داشتند را حفظ کنند و یا آن را افزایش دهند. شاهد آنیم که حتی با توجه به حجم نقدینگی که امسال وارد بازار شد نیز، این سازمان نتوانست نقش خود را به خوبی ایفا کند و سهم بازار خود درتامین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش و یا به خود اختصاص دهند.
آنچه تا کنون اتفاق افتاده استراتژی های عملیاتی و یا گاها نظارتی و کنترلی بوده است و در استراتژی های رقابتی مدنظر نبوده است.
توجه متولیان بورس و کارگزاران آن در این چند ساله بیشتر به سوی استراتژی های عملیاتی و اقلیتی بوده است. استراتژیهای رقابتی باعث می شود بازار سرمایه سهم خود را در بازار رقابتی پول ایفا کنند و نقش تعیین کننده تری در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و جذب سرمایه های خرد داشته باشند.
برای این کار برنامه ریزی دراز مدت لازم است. باید متناسب با سند چشم انداز نقش بازار سرمایه را در توسعه اقتصادی و از جنبه تامین مالی بنگاه های اقتصادی مد نظر قرار داده شود.
اولین قدم برای برون رفت از این شرایط، آن است که دیدگاه مسئولین و سیاستگذاران نسبت به بورس به مانند سیاستگذاری های کلان و نه سیاست های خرد و عملیاتی باشد.
در گام بعدی باید تلاش شود در استراتژی های عملیاتی نیز سلیقه ای عمل نشود. تا بدین ترتیب بازار سرمایه به بازاری امن برای سرمایه گذاران تبدیل شود و سرمایه به این بازارها جذب شود.
امسال سرمایه های خوبی روانه بازار شد اما با اقداماتی چون بوق و کرنا هایی که اعلام کرد شاخص ها دارای حباب شده و شیب تندی به سمت بالا حرکت می کند، باعث شد بورس دچار دستپاچگی شود که البته نمی توان گفت تمام تقصیرها متوجه مسئولین بورس است. این اقدامات در نهایت به ضرر نقش بازار سرمایه بورس و بازارها شد و کاهش روند جذب نقدینگی و سرمایه های خرد شد.