کد خبر: 5992
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۳

بازار سرمایه در انتظار تصمیمات بلندمدت

بازار سرمایه در انتظار تصمیمات بلندمدت

تصميمات بلند مدت بايد به نقطه اشتراک مديران و مسولان اقتصادي و سرمايه گذاران اقتصادي تبديل شود. چون تفکر کوتاه مدت براي طرفين باعث آسيب رساندن به بدنه اقتصاد مي شود

بنابراين هم به سياست گذاران و هم سرمايه گذاران توصيه مي شود براي کمک به اقتصاد از تصميمات شتابزده و کوتاه مدت اجتناب کنند.حميدرضا مهرآور مديرعامل کارگزاري بانک سامان با بيان مطلب فوق درباره شرايط فعلي بازار سرمايه گفت: نيمه دوم سال جاري را در مقايسه با نيمه اول مثبت تلقي مي کنم چون در نيمه اول شرايطي سياسي و اقتصادي نسبت به نيمه دوم ابهامات بيشتري داشت.وي افزود: در نيمه نخست سال کاهش نرخ تورم و خروج از رکود از جمله برنامه هاي اصلي اقتصادي کشور بود، همچنين به دليل مشخص نشدن نتيجه مذاکرات ايران با گروه 1+5 ابهاماتي در فضاي اقتصادي کشور حاکم بود که بسياري از سهامداران را در حالت انتظار نگه داشته بود.‏
اين کارشناس بازار سرمايه تصريح کرد: در نيمه دوم سال، شاهد کاهش نرخ تورم و حرکت آرام اما رو به رشد اقتصاد و خروج از رکود هستيم. از طرف ديگر دستور بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود بانکي سبب خواهد شد که بنگاه هاي اقتصادي و شرکتهاي توليدي با نرخ بهره کمتري از بانک ها تسهيلات بگيرند.مهرآور ادامه داد: تأمين مالي با نرخ بهره کمتر به معناي توليد محصول نهايي با قيمت تمام شده کمتر است. هرچند اين کاهش قيمت تمام شده رقم قابل توجه نباشد اما بارقه اميد براي توليدکننده است.مديرعامل کارگزاري بانک سامان خاطر نشان کرد: سياست هاي اطمينان بخش دولت در خصوص حمايت از صنايع و توليدات باعث مي شود بخشي از مردم که در ماه هاي پاياني سال گذشته و ابتداي امسال اقدام به خروج سرمايه از بورس کرده بودند با اطمينان بيشتري تصميم به ورود نقدينگي و بازگشت به بازار سرمايه بگيرند.وي درباره ميزان اثرگذاري نتيجه مثبت مذاکرات هسته اي در بورس گفت: نمي توان اثر تحريم ها را در اقتصاد کشور و بالطبع بورس کتمان کرد. بنابراين با فرض مثبت بودن نتيجه مذاکرات قطع به يقين چه از جهت رواني و چه به طور واقع شاهد گشايش هايي در بحث اقتصاد کشور خواهيم بود.‏
مهرآور در پاسخ به اين سوال که چقدر سودآوري شرکتهاي بورسي و فرابورسي به نتيجه مذاکرات هسته اي گره خورده است، تصريح کرد: به هر حال اين گره بين مسائل اقتصادي و مسائل سياست بين الملل هميشه بوده و خواهد بود اما نبايد اين نکته را فراموش کرد که در بين صنايع بورسي، شرکتهايي وجود دارند که فارغ از توافق هسته اي از نظر وضيعت داخلي شرايط خوب دارند به گونه اي که صورتهاي مالي 6 ماهه بهتري نسبت به دوره سه ماهه دارند علاوه بر اينکه افزايش قيمت دلار با فرض به نتيجه نرسيدن توافقات هسته اي براي شرکت هاي صادراتي مي تواند اثر خوب و مثبتي در "‏EPS‏" آنها داشته باشد.اين کارشناس بازار سرمايه از گاه ديگر به موضوع توافقات هسته اي اشاره کرد و اظهار داشت: چنانچه بحث مذاکرات هسته اي مثبت باشد اين موضوع باعث مي شود خيل عظيمي از سرمايه ها سرازير کشور شود.وي ادامه داد: در يک سال اخير بخشي از منابع از بورس خارج و روانه سپرده هاي بانکي و خريد اوراق مشارکت شده است ‏
بنابراين پيش بيني مي شود که در صورت توافق هسته اي خيلي سريع اين منابع به بازار سرمايه برگردد.مهرآور به جذب نقدينگي از طرف سرمايه گذار خارجي و سرمايه گذاران ايراني خارج از کشور اشاره کرد و گفت: سرمايه گذاران خارجي اين روزها که هنوز نتيجه قطعي مذاکرات مشخص نشده ، علاقه منديشان را براي مشارکت در پروژه هاي اقتصادي نشان مي دهند و حتي توجه سرمايه گذاران ايراني خارج از کشور در اين مدت از منظر کمتر فعال بازار سرمايه پوشيده مانده است.اين کارشناس بازار سرمايه به اثرپذيري بورس به اخبار اقتصادي و سياسي پرداخت و گفت: شرايط اقتصادي سياسي هر گونه که باشد بازار سرمايه به آن واکنش نشان مي دهد و همان چيزي که هست را در خود به نمايش مي گذارد. ‏
خوش بيني ها و بدبيني ها در کنار انتظارات و توقعات خود را در قالب نوسان قيمتي نشان مي دهد بنابراين اميدواريم اهتمام عملي دولت و مجلس در خصوص حمايت از صنعت و توليد در قالب تصميمات سنجيده و بلند مدت بروز عيني پيدا کند.مديرعامل کارگزاري بانک سامان با يادآوري تصميم افزايش 3برابري خوراک پتروشيمي ها در روزهاي پاياني سال گذشته خاطر نشان کرد: اقتصاد کشور به هيچ چيزي بيشتر از تصميمات بلند مدت نياز ندارد و چنانچه مديران و مسولان قانون گذار و اجرايي کشور تصميمات بلند مدت بگيرند، بخش قابل توجهي از بار مشکلات صنايع و توليدگران را کم مي کنند.وي گفت: هر چقدر به سمت اين برويم که تصميمات ما چه در سطح مديريتي و چه در سطح سرمايه گذاري تصميمات بلند مدت تري باشد قطعاً به بازار سرمايه و شکوفايي اقتصاد کمک بيشتري مي شود.