بازار افغانستان فرصتی مناسب برای تجار ایرانی

0
۴۹۳ بازدید

ایرنا: رایزن بازرگانی ایران در افغانستان گفت: بازار این کشور همسایه ظرفیت و فرصت بسیار مناسبی برای تجار ایرانی است.‏
مهدی جوانمرد قصاب افزود: با این وجود برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان از این ظرفیت استفاده بهینه نمی کنند.‏
وی گفت: سیستان و بلوچستان از ظرفیتهای فراوان و موقعیت بسیار مناسبی برای بهره گیری از بازار افغانستان برخوردار است اما تنها بازارچه فعال آن میلک با مشکلات زیادی رو به رو است.‏
او بیان کرد: امروزه رشد و توسعه تجارت، مبادله کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی از مهمترین محرکه های رشد و توسعه اقتصاد ملی کشورها است و سهم مهمی در تامین اقتصاد دارد به همین سبب باید از فرصتهای موجود و ایجاد موقعیتهای جدید بهترین بهره را گرفت.‏

ایرنا: رایزن بازرگانی ایران در افغانستان گفت: بازار این کشور همسایه ظرفیت و فرصت بسیار مناسبی برای تجار ایرانی است.‏
مهدی جوانمرد قصاب افزود: با این وجود برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان از این ظرفیت استفاده بهینه نمی کنند.‏
وی گفت: سیستان و بلوچستان از ظرفیتهای فراوان و موقعیت بسیار مناسبی برای بهره گیری از بازار افغانستان برخوردار است اما تنها بازارچه فعال آن میلک با مشکلات زیادی رو به رو است.‏
او بیان کرد: امروزه رشد و توسعه تجارت، مبادله کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی از مهمترین محرکه های رشد و توسعه اقتصاد ملی کشورها است و سهم مهمی در تامین اقتصاد دارد به همین سبب باید از فرصتهای موجود و ایجاد موقعیتهای جدید بهترین بهره را گرفت.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1685