کد خبر: 1685
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

بازار افغانستان فرصتی مناسب برای تجار ایرانی

بازار افغانستان فرصتی مناسب برای تجار ایرانی

ايرنا: رايزن بازرگاني ايران در افغانستان گفت: بازار اين کشور همسايه ظرفيت و فرصت بسيار مناسبي براي تجار ايراني است.‏
مهدي جوانمرد قصاب افزود: با اين وجود برخي استانها مانند سيستان و بلوچستان از اين ظرفيت استفاده بهينه نمي کنند.‏
وي گفت: سيستان و بلوچستان از ظرفيتهاي فراوان و موقعيت بسيار مناسبي براي بهره گيري از بازار افغانستان برخوردار است اما تنها بازارچه فعال آن ميلک با مشکلات زيادي رو به رو است.‏
او بيان کرد: امروزه رشد و توسعه تجارت، مبادله کالا و صادرات خدمات فني و مهندسي از مهمترين محرکه هاي رشد و توسعه اقتصاد ملي کشورها است و سهم مهمي در تامين اقتصاد دارد به همين سبب بايد از فرصتهاي موجود و ايجاد موقعيتهاي جديد بهترين بهره را گرفت.‏