بازار ارز با ثبات خواهد بود

0
۱۷,۷۷۶ بازدید

گروه بازارپول : وزیر اقتصاد گفت : ذخایر ارزی کشور بسیار مطلوب است و بانک مرکزی درآمد سرشاری دارد بنابراین بازار ارز باوجود برخی نوسانات کوتاه مدت، باثبات خواهد بود .
علی طیب نیا افزود: می شود گفت تحریم ها در عمل شکسته شد و فرصت ها برای دولت در حال افزایش است.
وی ادامه داد: وقتی درآمدهای دولت در حال افزایش است، وقتی با کسری بودجه مواجه نیستیم و برای اولین بار در سالهای اخیر بودجه دولت بدون کسری و بدون استفاده از منابع بانک مرکزی بسته شده است و وقتی درآمدهای نفتی و صادرات شرکت های پتروشیمی از روال خوبی برخوردار است قطعا بازار ارز با ثبات خواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: البته ممکن است تحت تاثیر برخی عوامل روانی، آن هم در کوتاه مدت نرخ ارز دچار تغییراتی شود اما وقتی وارد بازار شوید و از فعالان بازار سوال کنید به شما خواهند گفت هیچ اضافه تقاضا یا کاهش عرضه ارز وجود ندارد.
براساس گزارش واحد مرکزی خبر،طیب نیا افزود: ذخایر ارزی کشور در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و درآمدهای بانک مرکزی هم سرشار است.
  وزیر اقتصاد بهترین مکان برای سرمایه گذاری را بازار سرمایه دانست و از هموطنان خواست دچارهیجانات بازار نشوند.

گروه بازارپول : وزیر اقتصاد گفت : ذخایر ارزی کشور بسیار مطلوب است و بانک مرکزی درآمد سرشاری دارد بنابراین بازار ارز باوجود برخی نوسانات کوتاه مدت، باثبات خواهد بود .
علی طیب نیا افزود: می شود گفت تحریم ها در عمل شکسته شد و فرصت ها برای دولت در حال افزایش است.
وی ادامه داد: وقتی درآمدهای دولت در حال افزایش است، وقتی با کسری بودجه مواجه نیستیم و برای اولین بار در سالهای اخیر بودجه دولت بدون کسری و بدون استفاده از منابع بانک مرکزی بسته شده است و وقتی درآمدهای نفتی و صادرات شرکت های پتروشیمی از روال خوبی برخوردار است قطعا بازار ارز با ثبات خواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: البته ممکن است تحت تاثیر برخی عوامل روانی، آن هم در کوتاه مدت نرخ ارز دچار تغییراتی شود اما وقتی وارد بازار شوید و از فعالان بازار سوال کنید به شما خواهند گفت هیچ اضافه تقاضا یا کاهش عرضه ارز وجود ندارد.
براساس گزارش واحد مرکزی خبر،طیب نیا افزود: ذخایر ارزی کشور در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و درآمدهای بانک مرکزی هم سرشار است.
  وزیر اقتصاد بهترین مکان برای سرمایه گذاری را بازار سرمایه دانست و از هموطنان خواست دچارهیجانات بازار نشوند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1213