بازاریابی و تجارت الکترونیک در حوزه فرش دستباف دنبال شود

0
۵۱۶ بازدید

شاتا: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت گفت : ذینفعان و بهره برداران حوزه فرش متنوع و گسترده اند و از مجموعه دولت و حاکمیت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و خریداران را شامل می شوند و بدون تحلیل آنها و نیازهایشان نمی توان مسیر درستی را طی کرد.‏
مجتبی خسروتاج، در نشست مرکز ملی فرش افزود: نشست های دایمی با صاحب نظران بخش خصوصی فرش با نگاه بهبود تولید و توسعه صادرات فرش ضروری است.‏
وی با تاکید بر لزوم تشکیل جلسات نقد و بررسی برنامه ها و فعالیت های مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: رسیدن به نقاط ضعف و قوت این مرکز از دل بحث های انتقادی به دست می آید و از آنجا می توان به این نکته رسید که این مرکز چگونه می تواند برای این هنر- صنعت مفید باشد.‏
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین چگونگی رقابت پذیر شدن فرش دستباف ایران در برابر رقبا را از موضوعات قابل بررسی دانست و افزود: باید روش های این رقابت پذیری را رصد دایمی کرد.‏
خسروتاج ، بازاریابی و تجارت الکترونیک در حوزه فرش دستباف را نیز از دیگر برنامه های قابل توجه برای فعالیت مرکز ملی فرش ایران دانست و گفت: شناسایی شرکت های فعال در مارکتینگ فرش در دستور کار قرار گیرد.‏
در آغاز این نشست مشترک حمید کارگر، سرپرست مرکز ملی فرش ایران، به تشریح برنامه ها و اولویت های مرکز ملی فرش ایران در سال جاری پرداخت و پس از آن هریک از معاونان و مدیران این مرکز نیز به طرح دیدگاه های خود پرداختند.‏

شاتا: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت گفت : ذینفعان و بهره برداران حوزه فرش متنوع و گسترده اند و از مجموعه دولت و حاکمیت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و خریداران را شامل می شوند و بدون تحلیل آنها و نیازهایشان نمی توان مسیر درستی را طی کرد.‏
مجتبی خسروتاج، در نشست مرکز ملی فرش افزود: نشست های دایمی با صاحب نظران بخش خصوصی فرش با نگاه بهبود تولید و توسعه صادرات فرش ضروری است.‏
وی با تاکید بر لزوم تشکیل جلسات نقد و بررسی برنامه ها و فعالیت های مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: رسیدن به نقاط ضعف و قوت این مرکز از دل بحث های انتقادی به دست می آید و از آنجا می توان به این نکته رسید که این مرکز چگونه می تواند برای این هنر- صنعت مفید باشد.‏
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین چگونگی رقابت پذیر شدن فرش دستباف ایران در برابر رقبا را از موضوعات قابل بررسی دانست و افزود: باید روش های این رقابت پذیری را رصد دایمی کرد.‏
خسروتاج ، بازاریابی و تجارت الکترونیک در حوزه فرش دستباف را نیز از دیگر برنامه های قابل توجه برای فعالیت مرکز ملی فرش ایران دانست و گفت: شناسایی شرکت های فعال در مارکتینگ فرش در دستور کار قرار گیرد.‏
در آغاز این نشست مشترک حمید کارگر، سرپرست مرکز ملی فرش ایران، به تشریح برنامه ها و اولویت های مرکز ملی فرش ایران در سال جاری پرداخت و پس از آن هریک از معاونان و مدیران این مرکز نیز به طرح دیدگاه های خود پرداختند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2186