بار اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی

0
۲۶۹ بازدید

در میان سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات بیشتر جمعیت فعال به کار کشور در بخش خدمات مشغول هستند

. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در تابستان ۱۳۹۳، از میان جمعیت شاغل به کار کشور بیشترین شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول هستند. به طوری که سهم شاغلان ۱ ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۷٫۴ درصد، در بخش صنعت ۳۳٫۶ درصد و در بخش کشاورزی ۱۹ درصد بوده است. همچنین بر اساس این آمار، در مناطق روستایی ۵۱ درصد در بخش کشاورزی فعال هستند.
همچنین بیشترین سهم اشتغال در کشور در بخش خصوصی و در واقع ۸۳٫۱ درصد جمعیت شاغلان در این بخش مشغول به کار هستند و تنها ۱۶٫۹ درصد در بخش عمومی مشغولند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8484