کد خبر: 11791
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۴

ایران در۴۰ سال اخیر۳۰ درصد زلزله های ویرانگر دنیا را تجربه کرده است

ایران در۴۰ سال اخیر۳۰ درصد زلزله های ویرانگر دنیا را تجربه کرده است

گروه امورزیربنایی: رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: ۳۰ درصد از زلزله های ویرانگر ۴۰ سال اخیر دنیا در ایران روی داده است.

محمد شکرچی زاده در همایش ملی مهندسی زلزله، در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، افزود: زمین لرزه های طبس، بویین زهرا و منجیل با مقیاس بیش از هفت ریشتر و زلزله های بم و اردبیل از زلزله های زیر هفت ریشتر اما با کشتار وسیع و ویرانگر ایران در نیم قرن اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه زلزله از حوادث طبیعی، خسارتبار و گریزناپذیر است، گفت: اما برای کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن باید به ارتقای ایمنی زیرساخت ها و ساخت و سازها توجه بیشتری شود.

وی شکرچی زاده کاهش فاصله زمانی زلزله ها در سال های اخیر را نگران کننده خواند و افزود: متاسفانه این نزدیکی زمانی نشانگر شرایط اقلیمی نامناسب ایران است که توجه بیشتر به رعایت اصول ایمنی در ساخت و سازها را ضرورت می بخشد.

این با اشاره به اینکه در ۶۵ روز گذشته هر دو روز یک زلزله چهار ریشتری در کشور ثبت شده، اظهار کرد: دسترسی به اطلاعات استان هایی که از مخاطره بالاتری برای زلزله برخوردارند، اهمیت زیادی دارد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: با توجه به اهمیت و تاثیر زمین لرزه ها بر محیط زیست انسانی، انجام پژوهش و کارهای تحقیقاتی در جامعه علمی کشور در اولویت قرار گرفته و توجه به توسعه فناوری های نوین ساختمان به یک بحث مهم تحقیقاتی تبدیل شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین نیز در این مراسم با اشاره به زلزله خیزی این استان گفت: به منظور کاهش خسارات زلزله باید در انتخاب نوع مصالح و ساخت و سازها مسایل فنی را به صورت جدی رعایت کرد.