کد خبر: 99376
تاریخ انتشار: ۰۳ تیر ۱۳۹۸

ایران خودرو در مسیر خودکفایی محصول

ایران خودرو در مسیر خودکفایی محصول قائم مقام اجرایی ایران خودرو درباره برنامه های خودکفایی محصولات گفت: درحال حاضر تیم بسیار قوی در ساپکو و مرکز تحقیقات شکل گرفته و نمایشگاه دائمی برای قطعات وارداتی برگزار شده است. از زمان آغاز به کار این نمایشگاه بسیاری از سازندگان آمادگی خود را برای ساخت و تولید اعلام کرده اند و درحال حاضر بخش زیادی از قطعات در دستور کار داخلی سازی قرار گرفته است.به گزارش ایکو پرس، حمیدمرادی با بیان این مطلب افزود :‌ تا جایی که امکان توسعه و خودکفایی محصول را داشته باشیم آن را با جدیت دنبال خواهیم کرد.وی با اشاره به قطع یک سویه همکاری ها از سوی شرکای خارجی گفت: این موضوع انگیزه و اراده جدی را در ایران خودر وایجاد کرد تا با تکیه بر توان سازندگان داخلی و نظارت کیفی در مراحل تامین و تولید قطعات،‌ در کنار افزایش عمق خودکفایی، کیفیت محصولات را ارتقا دهیم.قائم مقام اجرایی ایران خودروتاکید کرد :‌ کسب ستاره های کیفیت برای محصولات در سال گذشته و امسال موید این موضوع است.مرادی از برگزاری مستمر جلسات کنترل کیفیت محصولات خبر داد و گفت: در این جلسات به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت کیفیت، ایرادات کیفی خودروها شناسایی شده و برای رفع آن برنامه های بهبود ارایه می شود. نتایج این اقدامات در ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و افزایش ستاره های کیفی محصولات برای مشتریان و جامعه ملموس است.قائم مقام اجرایی ایران خودرو با بیان این که مرحله اصلی اثرگذاری تحریم ها را پشت سر گذاشته ایم، از برنامه‌ریزی در برای عبور کامل از تحریم ها خبر داد.مرادی گفت: تحریم ها واقعیتی بود که آثار سوءیی بر صنعت و تولید در کشور گذاشت اما با اقداماتی که در زنجیره تامین و تولید ایران خودرو صورت گرفت، توانستیم در سه ماه پایانی سال گذشته تولید را به شرایط با ثباتی برسانیم. درحال حاضر تولید روزانه به شرایط باثبات روزانه ۱۵۰۰ دستگاه رسیده است.