کد خبر: 102349
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸

ایجاد صنایع پوشاک در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ممکن شد

ایجاد صنایع پوشاک در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ممکن شد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به استقرار صنایع پوشاک در شعاع ۱۲۰ کیلومتری گفت: صنایع پوشاک در استان تهران فقط در شهرک‌های صنعتی مجوز تاسیس می‌گیرند. به گزارش شاتا، یدالله صادقی در جلسه رفع موانع تولید اظهار داشت: طرح رونق تولید از مباحث مهمی است که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با جدیت پیگیری می‌شود. وی سپس با اشاره به ایجاد صنایع پوشاک در استان تصریح کرد: پوشاک جزو صنایعی بود که امکان استقرارش در تهران وجود نداشت که لایحه ای به دولت ارائه شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بر این اساس امکان ایجاد صنایع پوشاک در شعاع ۱۲۰ کیلومتر فراهم شد البته به شرطی که در شهرک‌های صنعتی دارای مجوز فعالیت کنند و تنها در این صورت جواز تاسیس داده می شود. صادقی سپس بیان کرد: تمام تلاش ما به حمایت از صنایع معطوف است از این رو در مورد ایجاد صنایع پوشاک نیز این مصوبه جدید می‌تواند راهگشای تولیدکنندگان باشد. وی در پایان با اشاره به عزم استان تهران در راستای رونق تولید و توسعه اشتغالزایی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی کشور تنها راهکار دولتمردان برای غلبه بر جنگ اقتصادی دشمن توجه به رونق تولید است که منطبق با مسأله عمومی کشور طراحی شده است.