کد خبر: 5207
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ارتباطات

اینترنت ارزان می‌شود

اینترنت ارزان می‌شود

گروه امورزيربنايي: جلسه مشترک وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با مديران شرکت‌هاي انتقال‌ داده‌ها‎ (PAP) ‎و اپراتورهاي ارتباطات ثابت و سيار با موضوع "توسعه خدمات محتوايي و حمايت از توليد محتوا در داخل کشور" برگزار شد‎.‎
در اين جلسه که اکثر بازيگران تأثيرگذار در حمايت از توليد محتوا حضور داشتند، کاهش قيمت اينترنت براساس توليد محتواي داخلي مورد تأکيد قرار گرفت‎.‎

تعدادي از شرکت‌هاي ندا‎ (PAP) ‎از کاهش قيمت اينترنت بر مبناي محتواي ميزباني‌ها (هاست) داخل کشور خبر دادند و وزير ارتباطات نيز با حمايت از اين اقدام، خواستار کاهش قيمت ارائه خدمات اينترنتي بر روي محتواهاي توليد شده در داخل کشور شد‎.‎
در حال حاضر 40 درصد توليد محتواي مورد استفاده کشور بر روي هاست‌هاي داخلي قرار دارد که براساس نتيجه حاصل از اين جلسه، ترتيبي اتخاذ خواهد شد که ارائه خدمات اينترنتي براي استفاده از اين بخش از محتوا با قيمت ارزان‌تري صورت گيرد‎.‎
در همين حال به نظر مي‌رسد در کنار شاخص‌هاي کمي اشاره شده در پيش‌نويس طرح ساماندهي پروانه‌هاي‎ PAP‎، ‏PSTN، ‏ISDP ‎و‎ ISP ‎که اخيراً توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه شده است، براي تمديد پروانه‌هاي اين گروه از شرکت‌ها، شاخص‌هاي کيفي مانند ايجاد بستر مناسب براي استفاده ارزان‌تر از توليد محتواي داخل کشور ملاک عمل قرار گيرد‎.‎