اوراق سلف گل گهر از امروز در بورس کالا

0
۲۶۷ بازدید

گروه بازارسرمایه : مدیرعامل تامین سرمایه امید با اشاره به اینکه عرضه اولیه به روش عرضه گسترده با قیمت ثابت صورت می پذیرد، گفت: حجم عرضه اولیه حداکثر ۵۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده است

مدیرعامل تامین سرمایه امید با اشاره به اینکه عرضه اولیه به روش عرضه گسترده با قیمت ثابت صورت می پذیرد، گفت: حجم عرضه اولیه حداکثر ۵۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده است.
فاضلیان ارزش تقریبی این اوراق را حداکثر ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت ریالی (بر مبنای واحد پولی ریال) اعلام کرد و افزود: اوراق سلف سنگ آهن دانه بندی شده یک ساله است و سرمایه گذاران در سررسید می توانند درخواست خود را جهت تسویه فیزیکی به بورس کالا ارایه کنند یا در صورت عدم تمایل به تسویه فیزیکی، به قیمت های از پیش تعیین شده درخواست تسویه نقدی کنند.
مدیرعامل تامین سرمایه امید گفت: مهلت تسویه در عرضه اولیه، یک روز کاری بعد از روز انجام معامله است و به منظور معاملات ثانویه، ۱۰ روز کاری پس از پایان عرضه اولیه، نماد معاملاتی قرارداد سلف موازی گشایش می یابد.
وی در خصوص  مهلت تسویه معاملات طی دوره خاطرنشان کرد: مهلت تسویه یک روز کاری بعد از روز انجام معامله است. در عین حال، تسویه به طور کامل و به صورت نقدی در روز اول بعد از انجام معامله انجام می‌شود. تسویه به صورت کارگزار محور بوده و خالص ارزش معاملات باید توسط هر کارگزار تسویه شود.
فاضلیان در ادامه به دوره تحویل کالای موضوع قراردادهای سلف استاندراد اشاره کرد و افزود: دوره تحویل سنگ آهن دانه بندی شده طبق مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد یک دوره ۳ ماه پس از سررسید قرارداد است. به عنوان مثال در قرارداد سلف موازی استاندارد سنگ آهن دانه بندی شده گل گهر سررسید خرداد ۹۳ از اول تیر۹۳ تا ۳۱ شهریور ۹۳ است.
مدیرعامل تامین سرمایه امید افزود: در صورتی که سرمایه گذاران در سررسید اقدام به تسویه فیزیکی کنند، از بازدهی حداقل ۲۵.۵ و حداکثر ۳۰ درصد با نرخ روزشمار برخوردار خواهند شد. اما در صورتی که دارنده اوراق فوق در سررسید تمایل به تحویل فیزیکی داشته باشد، می تواند همانند سایر قراردادهای متداول در بورس کالا، نسبت به تحویل کالا در زمان تحویل اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه اوراق سلف مبتنی بر قرارداد سلف است، در خصوص مزیت های این روش گفت: شرکت هایی که جریان نقدینگی مثبت داشته باشند و کالاهای قابل عرضه و قابل احصا باشند، می توانند از این روش استفاده کنند.
فاضلیان خاطرنشان کرد: بازارگردانی این اوراق بر اساس شیوه جدید بازارگردانی طراحی شده و توسط شرکت تامین سرمایه امید انجام خواهد شد و سرمایه گذاران طی عمر اوراق امکان فروش اوراق به قیمتی حداقل ۲۳ درصد بالاتر از قیمت خرید به صورت سالانه را خواهند داشت.

گروه بازارسرمایه : مدیرعامل تامین سرمایه امید با اشاره به اینکه عرضه اولیه به روش عرضه گسترده با قیمت ثابت صورت می پذیرد، گفت: حجم عرضه اولیه حداکثر ۵۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده است

مدیرعامل تامین سرمایه امید با اشاره به اینکه عرضه اولیه به روش عرضه گسترده با قیمت ثابت صورت می پذیرد، گفت: حجم عرضه اولیه حداکثر ۵۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده است.
فاضلیان ارزش تقریبی این اوراق را حداکثر ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت ریالی (بر مبنای واحد پولی ریال) اعلام کرد و افزود: اوراق سلف سنگ آهن دانه بندی شده یک ساله است و سرمایه گذاران در سررسید می توانند درخواست خود را جهت تسویه فیزیکی به بورس کالا ارایه کنند یا در صورت عدم تمایل به تسویه فیزیکی، به قیمت های از پیش تعیین شده درخواست تسویه نقدی کنند.
مدیرعامل تامین سرمایه امید گفت: مهلت تسویه در عرضه اولیه، یک روز کاری بعد از روز انجام معامله است و به منظور معاملات ثانویه، ۱۰ روز کاری پس از پایان عرضه اولیه، نماد معاملاتی قرارداد سلف موازی گشایش می یابد.
وی در خصوص  مهلت تسویه معاملات طی دوره خاطرنشان کرد: مهلت تسویه یک روز کاری بعد از روز انجام معامله است. در عین حال، تسویه به طور کامل و به صورت نقدی در روز اول بعد از انجام معامله انجام می‌شود. تسویه به صورت کارگزار محور بوده و خالص ارزش معاملات باید توسط هر کارگزار تسویه شود.
فاضلیان در ادامه به دوره تحویل کالای موضوع قراردادهای سلف استاندراد اشاره کرد و افزود: دوره تحویل سنگ آهن دانه بندی شده طبق مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد یک دوره ۳ ماه پس از سررسید قرارداد است. به عنوان مثال در قرارداد سلف موازی استاندارد سنگ آهن دانه بندی شده گل گهر سررسید خرداد ۹۳ از اول تیر۹۳ تا ۳۱ شهریور ۹۳ است.
مدیرعامل تامین سرمایه امید افزود: در صورتی که سرمایه گذاران در سررسید اقدام به تسویه فیزیکی کنند، از بازدهی حداقل ۲۵.۵ و حداکثر ۳۰ درصد با نرخ روزشمار برخوردار خواهند شد. اما در صورتی که دارنده اوراق فوق در سررسید تمایل به تحویل فیزیکی داشته باشد، می تواند همانند سایر قراردادهای متداول در بورس کالا، نسبت به تحویل کالا در زمان تحویل اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه اوراق سلف مبتنی بر قرارداد سلف است، در خصوص مزیت های این روش گفت: شرکت هایی که جریان نقدینگی مثبت داشته باشند و کالاهای قابل عرضه و قابل احصا باشند، می توانند از این روش استفاده کنند.
فاضلیان خاطرنشان کرد: بازارگردانی این اوراق بر اساس شیوه جدید بازارگردانی طراحی شده و توسط شرکت تامین سرمایه امید انجام خواهد شد و سرمایه گذاران طی عمر اوراق امکان فروش اوراق به قیمتی حداقل ۲۳ درصد بالاتر از قیمت خرید به صورت سالانه را خواهند داشت.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3254