کد خبر: 11587
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

اهمیت رویکرد علمی در مسیر اصلاح روند نظارت در صنعت بیمه

اهمیت رویکرد علمی در مسیر اصلاح روند نظارت در صنعت بیمه

همايش بين المللي روش هاي نوين در علوم اکچوئرال و محاسبات فني بيمه اي با هدف معرفي آخرين دستاوردهاي علوم اکچوئرال و تاکيد بر اصلاح و بازنگري در رويه هاي نظارتي بر صنعت بيمه به کمک علم اکچوئرال برگزار مي شود.

دکتر غدير مهدوي رييس پژوهشکده بيمه در آستانه برگزاري اين همايش بين المللي در 25 فروردين ماه با اعلام مطلب بالا گفت:محاسبات ريسک در فضاي رقابتي کنوني نقش بسيار جدي در تقويت بنيان هاي علمي نظارت در صنعت بيمه و مديريت علمي کسب و کار در اين صنعت دارد. وي خاطر نشان کرداين محاسبات همچنين در فرايند ارزيابي تعهدات بيمه گران، تعيين توانگري مالي آنان، تعيين نرخ هاي فني محصولات بيمه اي و ايجاد تعادل ميان ريسک ها و تعهدات مالي نقش اساسي ايفا مي کند. وي افزود: اهميت اين موضوع براي نهادهاي ناظر در اين است که علاوه بر سنجش توانگري مالي شرکت هاي بيمه ، آنها را قادر مي نمايد ريسک کلي صنعت را ارزيابي و در زمان مناسب با ارائه هشدارهاي لازم سلامت صنعت بيمه را تامين کند. وي همچنين گفت: شرکت هاي بيمه نيز با استفاده همه جانبه از اصول علوم اکچوئرال مي توانند با محاسبه دقيق حق بيمه ها و ذخائر لازم، تعادل مورد نياز ميان ريسک ها و تعهدات خود راايجاد و حفظ نمايند.‏