کد خبر: 7761
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۳

انضباط حاصل تدبیر نیاز توسعه/سیاهه دخل و خرج ۹۴ سروقت به مجلس رفت ‏

انضباط حاصل تدبیر نیاز توسعه/سیاهه دخل و خرج ۹۴ سروقت به مجلس رفت ‏

رویا ایلکا – علی شفائی: سیاهه دخل و خرج سال ۱۳۹۴ در حالی امروز و در وقت تعیینن شده به مجلس ارائه می شود که دولت تدبیر و امید نشان داد، علی رغم وجود برخی نقاط ضعف اقتصادی به نظم و انضباط در بودجه نویسی پایبنداست.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، امروز رئیس جمهور روحانی برای ارائه دومین لایحه بودجه دولت یازدهم در خانه ملت حاضر خواهد شد، برنامه ای که به زعم بسیاری از کارشناسان تنها نقطه قوت آن ارائه به موقع است.‏

یکی از بی قانونی های زمان محمود احمدی نژاد دیر رساندن بودجه سالیانه به مجلس بود. درواقع لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس در ۸ سال فعالیت دولت نهم و دهم هر بار با حاشیه هایی چون تاخیر های مداوم دولتی ها به بهانه های مختلف و ناشفاف بودن و کلی گویی لایحه بودجه همراه بوده ااست.‏
در طی این سال ها هیچ گاه بودجه در زمان مقرر به مجلس تحویل داده نشد و در نهایت بودجه سال ۹۲ با ۸۴ روز تاخیر رکوردی عجیب در تاریخ برنامه ریزی برای دخل و خرج کشور ثبت کرد.‏
آنچه مسلم است، اقتصاد نابسامانی که تحویل دولت تدبیر وامید شده، به اندازه ای با مشکلات ریز و درشت روبرو است که زمان یک و چند ماهه ای که از فعالیت این دولت می گذرد برای اصلاح آن کافی نیست و اما جامعه ای که حداقل نیم دهه زیر فشار معضلات اقتصادی از تورم جهشی تا رکود مطلق قرارداشته از دولتی که کلید تدبیر و امید در اختیار گرفته بیش از این انتظار دارد.‏
آنچه تا کنون در کارنامه اقتصادی دولت یازدهم ثبت شده، اگرچه مزین به نمرات درخشان نیست، اما در مقایسه با مردودی دولت دهم تجدیدهای مکرر دولت نهم، از وضعیت مناسب تری برخوردار است.‏
از سویی نباید فراموش کرد؛ بسیاری از کسانی که امروز در برابر کوچکترین اقدامات کابینه ایستادگی کرده و فریاد قانون شکنی سر می دهند که در برابر تخلفات دولت گذشته نه تنها معترض نبودند که در بسیاری مواقع با زدن مهر تایید زمینه ساز تداوم اشتباهات بودند.‏
حال باید دید درتصویب لایحه بودجه نمایندگان تا چه اندازه دولت را همراهی کرده و در مصوبات خود مقدورات و معذورات را مد نظر قرارمی دهند، از طرفی برای احیاء اقتصاد نیمه جان کشور باید فرصت کافی و لازم را در اخیتار دولت قرارداد و پس از آن به قضاوت نشست.
با توجه اینکه امروز رئیس جمهور در صحن علنی مجلس حاضر شده و لایجه بودجه را تقدیم نمایندگان می کند، دکتر آلبرت بغازیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد گفت: از جمله مهم ترین مسائلی که در تنظیم بودجه کشور حائز اهمیت هستند میزان بودجه، قیمت نفت و نرخ ارز می باشند.‏
وی افزود: میزان بودجه کشور اگر رشد داشته باشد یعنی سیاست اقتصادی دولت انبساطی بوده است می توان نسبت هزینه های جاری و عمرانی را سنجید که افزایش هزینه های عمرانی نشان دهنده سطح رفاه است و به آینده می پردازد و اگر هزینه های جاری بیشتر باشد نشان دهنده ناتمام ماندن اکثر پروژه ها خواهد بود.‏
وی ادامه داد: قیمت تعیین شده برای نفت در بودجه سال ۹۴ نشان دهنده خوش بینانه یا بدبینانه تنظیم شدن بودجه می باشد که رقم تعیین کننده ای برای برنامه ریزی های خرد کشور است.‏
بغازیان افزود: نرخ ارز برای بازار طلا، مسکن و بورس بسیار حائز اهمیت است دولت باید برای تنظیم بودجه موارد فوق را در نظر داشته باشد.‏
دولت در تنظیم بودجه سال ۹۴ باید خروج غیر تورمی از رکود و مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی را نیز درنظر گیرد ولی در این مدت کوتاه درنظر گرفتن موارد ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی و اعمال سیاست های بسته خروج غیر تورمی از رکود دور از انتظار است.‏
بنابراین گزارش تاکید دولت بر قانون مداری و انضباط که می تواند پایه گذار ثبات، شفافیت و سلامت به عنوان پیش نیازهای توسعه اقتصادی باشد، را می توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود با همراه و هم سو شدن دیگر بخش های تاثیرگذار، از بخش خصوصی گرفته تا نمایندگان مردم با دولت، شرایط بهبود و توسعه اقتصادی فراهم شود. ‏