انجام همزمان عملیات دریایی ۵ عرشه پارس‌جنوبی / صنعت فراساحل رکوردار عملیات همزمان دریایی پروژه‌های نفت و گاز شد

0
۴۴۹ بازدید

گروه توسعه: صنعت فراساحل کشور این روزها رکوردار عملیات همزمان دریایی پروژههای نفت و گاز است. اجرای همزمان عملیات دریایی برای ۵ عرشه در میدان گازی پارس جنوبی شامل نصب عرشه‌های فازهای ۱۵ و ۱۶، ۱۸‏A، ‏‎۱۲B‎‏ و ۱۲‏C‏ و انجام عملیات پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی عرشه‌های فازهای ۱۷‏A‏ و ۱۸‏A  , 12B ‎‏ ‏‎۱۲C‎همچنین بهره‌برداری از سکوی ۱۲‏A، رکورد بی‌سابقه‌ای را در کارنامه پروژه‌های فراساحلی نفت و گاز کشور به ثبت رسانده است.‏

‏ از دیگر سو راه‌اندازی گوی شناور (‏SPM‏)  فاز۱۲ ، امکان صادرات میعانات گازی فاز ۱۲  پارس جنوبی را در منطقه تنبک فراهم کرده است و نهایتا پایان موفقیت‌آمیز عملیات کشش خط لوله از دریا به خشکی فاز۲۲و۲۳دراین میدان مشترک، مهمترین اقدامات صورت گرفته در صنعت فراساحل کشور می‌باشد که در روزها و ماه‌های اخیر صورت گرفته است. ‏
گفته می‌شود با اجرای این پروژه‌های اولویت‌دار که بخش فراساحل آن برعهده شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران است، کشور تا پایان سال به افزایش تولیدی به میزان ۱۰۰ میلیون متر مکعب دست خواهد یافت.‏
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، نصب بزرگترین عرشه فاز ۱۲ میدان گازی پارس جنوبی موسوم به عرشه ۱۲‏C‏ به وزن ۳۴۰۰ تن، آخرین عرشه نصب  شده در میدان گازی پارس جنوبی است که روز ۱۴ تیرماه بر روی جکت خود قرار گرفته وهم اکنون مراحل تکمیلی نصب را می‌گذراند. درحال حاضر شمارش معکوس برای نصب عرشه ۳۲۵۰ تنی ۱۲‏B‏  نیز آغاز شده است.این دو سازه سنگین بعد از گذران دوران ساخت، یارد خرمشهر را در تاریخ نهم تیرماه، به سمت محل استقرار دائمی خود ترک کردند و تولید این فاز با احتساب عرشه ۱۲‏A‏ که پیش از این به بهره‌برداری رسیده است، تولید گاز کشور بالغ بر ۶۵ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.‏
در طی چهار ماه ابتدایی امسال، چهارعرشه فازهای ۱۸ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۲‏C‏ بر روی پایه‌های خود نصب شده‌اند و شمارش معکوس برای نصب عرشه فازهای ۱۲‏B‏  نیز آغاز شده است. حجم بالای عملیات نصب، موجب شده است، شرکت تاسیسات دریایی، سال ۹۳ را سال نصب  و راه اندازی برای این شرکت فراساحلی بنامند.‏
صنعت فراساحل کشورهمچنین شاهد نصب عرشه فاز ۱۸‏A‏ به وزن تقریبی ۲۳۲۰ تن در۴طبقه به مساحت ۴ هزارمترمربع، بوده که در مدت زمان ۲۴ ماه ساخته شده است. گفتنی است، ساخت این عرشه با استفاده ازتوانمندی پیمانکاران داخلی صورت گرفته است. ‏
نصب موفقیت‌آمیزعرشه۲۷۳۰تنی فاز ۱۶پارس‌جنوبی در تاریخ۳۰ اردیبهشت ماه در مدت ۴ روز،رکورد مناسبی را برای شرکت فراساحلی کشور به ارمغان آورد و با راه‌اندازی آن ۲۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده خواهد شد.‏
عرشه ۲۸۰۰ تنی فاز ۱۵ این میدان نیز در تاریخ ۷ تیرماه بر روی جکت خود در محل فاز ۱۵ قرار گرفته است. بهره‌برداری از عرشه فاز ۱۵ نیز تولید ۲۵ میلیون متر مکعب را برای کشور به همراه خواهد داشت. ‏
حجم بالای عملیات پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی به‌طور همزمان درعرشه‌های یاد شده موجب گشته، صنعت فراساحل کشور به تجربه جدیدی در خصوص راه اندازی همزمان عرشه‌های میدان گازی پارس جنوبی دست یابد.‏
لازم به ذکر است، درحال‌حاضر انجام عملیات همزمان پیش‌راه‌اندازی و راه اندازی ۴ سکوی این میدان ۱۷‏A،‎۱۸A‎‏ و ۱۲‏B,C‏ نیز به طور همزمان در دست اجراست و با راه اندازی آن به طور مستقیم بیش از یک هزار نفر در دریا مشغول به کار خواهند شد.‏
از دیگر رویدادهای مهم صورت گرفته در بخش فراساحل میدان گازی پاری جنوبی، می‌توان به فراهم شدن امکان صادرات میعانات گازی فاز ۱۲ پارس جنوبی در منطقه تنبک از طریق گوی شناور (‏SPM‏) اشاره داشت. درحال‌حاضر بارگیری نخستین محموله این فاز با پهلوگیری شناور دنا به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن به ‏SPM‏  فاز ۱۲ و ارسال میعانات گازی از خشکی به گوی شناور و ‏SPM‏ با موفقیت به پایان رسیده است.   ‏
لازم به ذکر است، برای نخستین بار در کشور، ساخت گوی شناور جایگزین (‏Spare‏) برای فاز ۱۲ پارس جنوبی نیز با پیشرفت ۷۸ درصد در یارد خرمشهر در حال ساخت می‌باشد. دو بخش اصلی در ساخت ‏SPM،  ساخت  بویه و ‏PLEM‏ میباشد، که کشور هم اکنون به فناوری ساخت این دو بخش دست یافته است.‏
به موازات انجام عملیات همزمان دریایی بر روی عرشه فازهای یاد شده،عملیات کشش خط لوله از دریا به خشکی (شورپول)فازهای ۲۲ و ۲۳ میدان گازی پارس جنوبی نیز در دست اجراست که هم‌اکنون با موفقیت به پایان رسیده است. در اجرای عملیات شورپول این فازها، انجام کشش خط لوله فازهای  23  و ۲۲ هر یک به طول ۸۶۰ متر (برای دو رشته خط لوله ۳۲ و ۴ اینچ برای هر فاز) با موفقیت به پایان رسیده است. با اتمام عملیات شورپول فاز ۲۳، انجام عملیات لوله‌گذاری خط لوله فاز ۲۲ آغاز شده است و هم‌اکنون از مجموع ۱۱۳ کیلومتر خط لوله این فاز، عملیات لوله‌گذاری حدود ۱۰ کیلومتر با بهره‌گیری از شناور سی‌مستر به انجام رسیده است.‏
گفتنی است، پروژه فازهای ۲۲ تا ۲۴ میدان گازی پارس جنوبی با وجود سه فاز ولی از دو خط لوله برخوردار هستند که هر یک از آنها نیز شامل دو رشته ۳۲ و ۴ اینچی می‌شود.‏

گروه توسعه: صنعت فراساحل کشور این روزها رکوردار عملیات همزمان دریایی پروژههای نفت و گاز است. اجرای همزمان عملیات دریایی برای ۵ عرشه در میدان گازی پارس جنوبی شامل نصب عرشه‌های فازهای ۱۵ و ۱۶، ۱۸‏A، ‏‎۱۲B‎‏ و ۱۲‏C‏ و انجام عملیات پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی عرشه‌های فازهای ۱۷‏A‏ و ۱۸‏A  , 12B ‎‏ ‏‎۱۲C‎همچنین بهره‌برداری از سکوی ۱۲‏A، رکورد بی‌سابقه‌ای را در کارنامه پروژه‌های فراساحلی نفت و گاز کشور به ثبت رسانده است.‏

‏ از دیگر سو راه‌اندازی گوی شناور (‏SPM‏)  فاز۱۲ ، امکان صادرات میعانات گازی فاز ۱۲  پارس جنوبی را در منطقه تنبک فراهم کرده است و نهایتا پایان موفقیت‌آمیز عملیات کشش خط لوله از دریا به خشکی فاز۲۲و۲۳دراین میدان مشترک، مهمترین اقدامات صورت گرفته در صنعت فراساحل کشور می‌باشد که در روزها و ماه‌های اخیر صورت گرفته است. ‏
گفته می‌شود با اجرای این پروژه‌های اولویت‌دار که بخش فراساحل آن برعهده شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران است، کشور تا پایان سال به افزایش تولیدی به میزان ۱۰۰ میلیون متر مکعب دست خواهد یافت.‏
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، نصب بزرگترین عرشه فاز ۱۲ میدان گازی پارس جنوبی موسوم به عرشه ۱۲‏C‏ به وزن ۳۴۰۰ تن، آخرین عرشه نصب  شده در میدان گازی پارس جنوبی است که روز ۱۴ تیرماه بر روی جکت خود قرار گرفته وهم اکنون مراحل تکمیلی نصب را می‌گذراند. درحال حاضر شمارش معکوس برای نصب عرشه ۳۲۵۰ تنی ۱۲‏B‏  نیز آغاز شده است.این دو سازه سنگین بعد از گذران دوران ساخت، یارد خرمشهر را در تاریخ نهم تیرماه، به سمت محل استقرار دائمی خود ترک کردند و تولید این فاز با احتساب عرشه ۱۲‏A‏ که پیش از این به بهره‌برداری رسیده است، تولید گاز کشور بالغ بر ۶۵ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.‏
در طی چهار ماه ابتدایی امسال، چهارعرشه فازهای ۱۸ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۲‏C‏ بر روی پایه‌های خود نصب شده‌اند و شمارش معکوس برای نصب عرشه فازهای ۱۲‏B‏  نیز آغاز شده است. حجم بالای عملیات نصب، موجب شده است، شرکت تاسیسات دریایی، سال ۹۳ را سال نصب  و راه اندازی برای این شرکت فراساحلی بنامند.‏
صنعت فراساحل کشورهمچنین شاهد نصب عرشه فاز ۱۸‏A‏ به وزن تقریبی ۲۳۲۰ تن در۴طبقه به مساحت ۴ هزارمترمربع، بوده که در مدت زمان ۲۴ ماه ساخته شده است. گفتنی است، ساخت این عرشه با استفاده ازتوانمندی پیمانکاران داخلی صورت گرفته است. ‏
نصب موفقیت‌آمیزعرشه۲۷۳۰تنی فاز ۱۶پارس‌جنوبی در تاریخ۳۰ اردیبهشت ماه در مدت ۴ روز،رکورد مناسبی را برای شرکت فراساحلی کشور به ارمغان آورد و با راه‌اندازی آن ۲۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده خواهد شد.‏
عرشه ۲۸۰۰ تنی فاز ۱۵ این میدان نیز در تاریخ ۷ تیرماه بر روی جکت خود در محل فاز ۱۵ قرار گرفته است. بهره‌برداری از عرشه فاز ۱۵ نیز تولید ۲۵ میلیون متر مکعب را برای کشور به همراه خواهد داشت. ‏
حجم بالای عملیات پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی به‌طور همزمان درعرشه‌های یاد شده موجب گشته، صنعت فراساحل کشور به تجربه جدیدی در خصوص راه اندازی همزمان عرشه‌های میدان گازی پارس جنوبی دست یابد.‏
لازم به ذکر است، درحال‌حاضر انجام عملیات همزمان پیش‌راه‌اندازی و راه اندازی ۴ سکوی این میدان ۱۷‏A،‎۱۸A‎‏ و ۱۲‏B,C‏ نیز به طور همزمان در دست اجراست و با راه اندازی آن به طور مستقیم بیش از یک هزار نفر در دریا مشغول به کار خواهند شد.‏
از دیگر رویدادهای مهم صورت گرفته در بخش فراساحل میدان گازی پاری جنوبی، می‌توان به فراهم شدن امکان صادرات میعانات گازی فاز ۱۲ پارس جنوبی در منطقه تنبک از طریق گوی شناور (‏SPM‏) اشاره داشت. درحال‌حاضر بارگیری نخستین محموله این فاز با پهلوگیری شناور دنا به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن به ‏SPM‏  فاز ۱۲ و ارسال میعانات گازی از خشکی به گوی شناور و ‏SPM‏ با موفقیت به پایان رسیده است.   ‏
لازم به ذکر است، برای نخستین بار در کشور، ساخت گوی شناور جایگزین (‏Spare‏) برای فاز ۱۲ پارس جنوبی نیز با پیشرفت ۷۸ درصد در یارد خرمشهر در حال ساخت می‌باشد. دو بخش اصلی در ساخت ‏SPM،  ساخت  بویه و ‏PLEM‏ میباشد، که کشور هم اکنون به فناوری ساخت این دو بخش دست یافته است.‏
به موازات انجام عملیات همزمان دریایی بر روی عرشه فازهای یاد شده،عملیات کشش خط لوله از دریا به خشکی (شورپول)فازهای ۲۲ و ۲۳ میدان گازی پارس جنوبی نیز در دست اجراست که هم‌اکنون با موفقیت به پایان رسیده است. در اجرای عملیات شورپول این فازها، انجام کشش خط لوله فازهای  23  و ۲۲ هر یک به طول ۸۶۰ متر (برای دو رشته خط لوله ۳۲ و ۴ اینچ برای هر فاز) با موفقیت به پایان رسیده است. با اتمام عملیات شورپول فاز ۲۳، انجام عملیات لوله‌گذاری خط لوله فاز ۲۲ آغاز شده است و هم‌اکنون از مجموع ۱۱۳ کیلومتر خط لوله این فاز، عملیات لوله‌گذاری حدود ۱۰ کیلومتر با بهره‌گیری از شناور سی‌مستر به انجام رسیده است.‏
گفتنی است، پروژه فازهای ۲۲ تا ۲۴ میدان گازی پارس جنوبی با وجود سه فاز ولی از دو خط لوله برخوردار هستند که هر یک از آنها نیز شامل دو رشته ۳۲ و ۴ اینچی می‌شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3508