انتقال آب بین حوزه ای منسوخ شده است‏

0
۳۲۴ بازدید

گروه امورزیربنایی: معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود بحران منابع آبی درکشور، انتقال آب از خزر به

دریاچه ارومیه راهکار مناسبی نیست و باید وزارت نیرو از ادامه روند سد سازی ها خودداری کند.‏
عباس کشاورز درهمایش بحران مدیریت منابع آب زیرزمینی افزود: بررسی ها نشان می دهد در دنیا انتقال آب بین حوزه ای منسوخ شده و رایج نیست و تنها از این راه می توان برای مصرف شرب در شرایط خاص استفاده کرد.‏
وی ادامه داد: این درحالیست که هم اکنون در دولت یازدهم نیز این طرح توسط وزرات نیرو مطرح و روی میز رئیس جمهوری قرار گرفته است و تاکنون از سوی مسئولان وزارت نیرو هیچ مخالفتی با این موضوع صورت نگرفته است.‏
معاون مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران سپس اظهارداشت: اگر در حوزه ارومیه حداکثر ۸۰۰ میلیون دلار تولیدات کشاورزی داشته باشیم برای منابع پایدار کشور به صرفه نیست چراکه منابع آبی ۵.۵ میلیون انسان به خطر می افتد.‏
وی از وزارت نیرو خواست تا پروژه های سد سازی کشور را متوقف سازد و سپس درباره سد گتوند اظهار داشت: امنیتی بودن سد گتوند در سال ۹۱ مطرح شد و هنوز هم این سد شرایط امنیتی دارد متاسفانه در دولت یازدهم نیز توجهی به این موضوع نشده است و این سد فاجعه ای برای امروز و نسل های آینده خواهد بود.‏
وی درباره سرانه مصرف آب هر ایرانی گفت: براساس واقعیت ها، سرانه مصرف آب به ازای هر نفر ۱۰۰۰ مترمکعب است و این شرایط بحرانی را نشان می دهد.‏
کشاورز تاکید کرد: به هیچ عنوان سرانه آب به ازای هر نفر ۱۵۰۰ مترمکعب نیست، سرانه آب ما در برخی سالها حدود ۱۲۰۰ مترمکعب و در برخی مناطق کمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ مترمکعب است.‏
وی با بیان اینکه تمرکز فعلی ما روی حفظ منابع آب زیرزمینی است افزود: در نیمه اول دهه ۷۰ اتفاق عجیبی در منابع آبی کشور رخ داد به طوری که میزان روان آب ها که همیشه بیش از میزان بارندگی ها بود، از سال ۷۴ به بعد کاهش یافت به طوریکه در سال های ۸۵ – ۸۶ و ۹۲ – ۹۳ با وجود بارندگی های بالاتر از حد نرمال، میزان روان آبها ۴۵ درصد کاهش یافت.وی معتقد است؛ مشکل منابع آبی کشور تنها متاثر از تغییر اقلیم نیست بلکه نبود مدیریت مصرف باعث بحران منابع آبی کشور شده است.‏
انتقال آب بین حوزه ای منسوخ شده است‏
گروه امورزیربنایی: معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود بحران منابع آبی درکشور، انتقال آب از خزر به دریاچه ارومیه راهکار مناسبی نیست و باید وزارت نیرو از ادامه روند سد سازی ها خودداری کند.‏
عباس کشاورز درهمایش بحران مدیریت منابع آب زیرزمینی افزود: بررسی ها نشان می دهد در دنیا انتقال آب بین حوزه ای منسوخ شده و رایج نیست و تنها از این راه می توان برای مصرف شرب در شرایط خاص استفاده کرد.‏
وی ادامه داد: این درحالیست که هم اکنون در دولت یازدهم نیز این طرح توسط وزرات نیرو مطرح و روی میز رئیس جمهوری قرار گرفته است و تاکنون از سوی مسئولان وزارت نیرو هیچ مخالفتی با این موضوع صورت نگرفته است.‏
معاون مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران سپس اظهارداشت: اگر در حوزه ارومیه حداکثر ۸۰۰ میلیون دلار تولیدات کشاورزی داشته باشیم برای منابع پایدار کشور به صرفه نیست چراکه منابع آبی ۵.۵ میلیون انسان به خطر می افتد.‏
وی از وزارت نیرو خواست تا پروژه های سد سازی کشور را متوقف سازد و سپس درباره سد گتوند اظهار داشت: امنیتی بودن سد گتوند در سال ۹۱ مطرح شد و هنوز هم این سد شرایط امنیتی دارد متاسفانه در دولت یازدهم نیز توجهی به این موضوع نشده است و این سد فاجعه ای برای امروز و نسل های آینده خواهد بود.‏
وی درباره سرانه مصرف آب هر ایرانی گفت: براساس واقعیت ها، سرانه مصرف آب به ازای هر نفر ۱۰۰۰ مترمکعب است و این شرایط بحرانی را نشان می دهد.‏
کشاورز تاکید کرد: به هیچ عنوان سرانه آب به ازای هر نفر ۱۵۰۰ مترمکعب نیست، سرانه آب ما در برخی سالها حدود ۱۲۰۰ مترمکعب و در برخی مناطق کمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ مترمکعب است.‏
وی با بیان اینکه تمرکز فعلی ما روی حفظ منابع آب زیرزمینی است افزود: در نیمه اول دهه ۷۰ اتفاق عجیبی در منابع آبی کشور رخ داد به طوری که میزان روان آب ها که همیشه بیش از میزان بارندگی ها بود، از سال ۷۴ به بعد کاهش یافت به طوریکه در سال های ۸۵ – ۸۶ و ۹۲ – ۹۳ با وجود بارندگی های بالاتر از حد نرمال، میزان روان آبها ۴۵ درصد کاهش یافت.وی معتقد است؛ مشکل منابع آبی کشور تنها متاثر از تغییر اقلیم نیست بلکه نبود مدیریت مصرف باعث بحران منابع آبی کشور شده است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=10355