کد خبر: 2112
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۳

انتقاد رئیس صندوق بین المللی پول از بانکداران

انتقاد رئیس صندوق بین المللی پول از بانکداران

گروه بازارپول : همایش نظام سرمایه داری فراگیر با شعار «ایجاد اعتبار، احیای اعتماد» در پایتخت انگلیس آغاز به کار کرده است به گزارش CNN ازجمله میهمانان این نشست ، کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول است. لاگارد در سخنانی در این نشست در لندن، بانکداران بزرگ را به مانع تراشی در مسیر اصلاحات اساسی در نظام مالی جهانی متهم کرد و اینکه آنها مانع از صورت گرفتن اقداماتی می شوند که براساس آن، از تکرار بحران مالی جهانی جلوگیری شود .
لاگارد در این همایش خواستار اعمال مقررات نظارتی شدیدتر بر شبکه بانکی جهانی شد. وی در سخنانش به جمله های معروف برخی از شخصیتهای سیاسی نیز اشاره کرد. برای نمونه وی به این سخن وینستون چرچیل نخست وزیر پیشین انگلیس اشاره کرد مبنی بر اینکه، باید صنایع پویاتر شوند و شبکه مالی کمتر برجسته شود. دیگر ارجاع او به این سخن ارسطو بود که ثروت ، خیری نیست که بشریت به دنبال آن باشد. لاگارد در سخنانش چندین بار به بانکها و بانکداران بزرگ حمله کرد و اینکه آنها مانع اصلاحات هستند.
لاگارد در بخشی از سخنانش گفت:« خبر بد درباره اقتصاد جهانی این است که رشد اقتصادی هنوز بسیار کند است. خط پایان نیز در این مسیر اقتصادی بسیار دور از دسترس است. یکی از علل این مشکل ، پیچیدگی بسیار زیاد مشکلی است که پیش روی ما قرار دارد. البته باید اذعان کنیم که دیگر علت بروز این مشکل، به عقب رانده شدن شدید صنایع است (کاهش پویایی اقتصادی).»
لاگارد در سخنانش به این مسئله نیز اشاره کرد که نابرابری در توزیع ثروت به صورت نگران کننده ای افزایش یافته است.