کد خبر: 5982
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۳
گروه : ایران

انتقاد توکلی از اعلام ناتوانی دولت در حذف یارانه پردرآمدها دولت نامحرم حساب‌های بانکی نیست

انتقاد توکلی از اعلام ناتوانی دولت در حذف یارانه پردرآمدها  دولت نامحرم حساب‌های بانکی نیست

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اذعان دولت به ناتواني در حذف دهک هاي پر در آمد گفت: حساب هاي بانکي محرمانه است اما دولت ها نامحرم نيستند بايد حساب هاي افراد را کنترل کنند و افراد نيازمند به يارانه نقدي را تشخيص دهند.


احمد توکلي در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر در واکنش به اظهارات اخير معاون اول رئيس جمهور مبني بر اينکه دولت راهکاري براي شناسايي افراد نيازمند از غير نيازمند براي پرداخت يارانه نقدي ندارد، گفت: آقاي جهانگيري به مردم بگويند چگونه دولت مي تواند ماليات دهندگان را شناسايي کند؟
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر هيچ راهي براي شناخت کساني که مستحق دريافت ماليات منفي (يارانه) هستند وجود ندارد، دولت از چه راهي براي شناخت کساني که بايد ماليات پرداخت کنند استفاده مي کند؟
وي يارانه نقدي را ماليات منفي خواند که دولت به مردم مي پردازد و گفت: دولت ماليات از مردم اخذ مي کند و هيچ کس به صورت داوطلبانه ماليات نمي دهد، افراد اظهار نامه هاي مالياتي خود را به دولت مي دهند و دولت هم بررسي و کنترل کرده و ميزان مالياتي که بايد بدهند مشخص مي کند.
توکلي اظهار داشت: بررسي درآمد آحاد مردم براي پرداخت ماليات وظيفه دولت است، بنابراين زماني که دولت مي تواند درآمد آحاد مردم را بررسي کرده و مشمول و غيرمشمول را در اخذ ماليات تشخيص دهد چگونه نمي تواند افرادي که مشمول دريافت يارانه نقدي مي شوند و افرادي که مشمول نمي شوند را تشخيص دهد. منطق در امکان کسب ماليات و امکان پرداخت يارانه يکي است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با تاکيد بر اينکه اين اظهارت مبناي منطقي، تجربي و ديني ندارد گفت: از نظر تجربي، در کشور هاي غربي به خصوص کشور هاي اسکانديناوي به مردم از سوي دولت اعانه هاي مختلفي پرداخت مي شود که همه آنها بر شناسايي مستحقان متکي است، در حال حاضر آمريکا به 47 ميليون 525 هزار نفر يعني تقريبا 18 درصدمردم خود(آمار اکتبر2012) کوپن غذا مي دهد، دولت انگليس به همه بيکاران و همه افرادي که از يک حدي کمتر درآمد دارند يارانه جبراني پرداخت مي کند، بنابراين طبق تجربه بشري هم اين ادعاي دولت موجه نيست.
توکلي با اشاره به احکام  اسلام در پرداخت خمس و زکات به افراد مستحق گفت: بر اساس احکام دين اسلام شيعيان 1400 سال است که افراد نيازمند را تشخيص داده و به آن ها خمس و زکات مي پردازند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه اظهار اشت: دولت آمارهاي ثبتي زيادي در اختيار دارد، خودروهايي که به نام افراد يک خانواده ثبت شده اند مشخص هستند، علاوه بر اين دولت در آمد موديان مالياتي اش را در اختيار دارد و از طريق عوارض نوسازي شهرداري ها مي تواند متراژ خانه هاي افراد را تفکيک کند.
وي ادامه داد: دولت از طريق کارت بازرگاني تجار مي تواند حجم واردات و صادرات آن ها مشخص کند.
وي با انتقاد از نگاه دولت در بررسي حساب افراد گفت: از همه بدتر اين است که دولت بررسي حساب بانکي افراد را ورود به حوزه خصوصي آن ها مي داند، در حالي که در همه دنيا اين کار انجام مي شود و کشورها براي اخذ ماليات به حساب اتباع خود سرکشي مي کنند و حتي با کشورهاي ديگر قرار داد مي بندند تا بتوانند حساب اتباعشان در آن کشورها را بررسي کنند.

توکلي تاکيد کرد: حساب هاي بانکي محرمانه است اما دولت ها نامحرم نيستند بايد حساب هاي افراد را کنترل کنند و از يک گردش مالي به بالا را از دريافت يارانه نقدي حذف کند.
وي عدم حذف دهک هاي بالا از دريافت يارانه نقدي را عامل ادامه کسري بودجه دولت در اجراي قانون هدفمندي خواند و گفت: هدفمندي يارانه ها براي اجراي عدالت انجام شد اما امروز شيوه اجراي اين قانون عين بي عدالتي است و پرداخت يارانه ها هدفمند نيست. اين سنگ بناي بي عدالتي در گذشته نهاده شده و انتظار داشتيم و داريم ادامه نيابد.