کد خبر: 6946
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳

انتشار عملکرد ۶ ماهه آلومنیوم ایران

انتشار عملکرد ۶ ماهه آلومنیوم ایران

شرکت آلومینیوم ایران طی دوره 6 ماهه نخست امسال با اختصاص 573 ریال سود به ازای هر سهم معادل 48 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

شرکت آلومینیوم ایران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 را در بهمن و اسفند ماه 92 مبلغ 353 ریال و در تیر ماه 93 مبلغ 359 ریال و در پیش بینی منتشر شده در آبا ماه امسال مبلغ 1189 ریال اعلام کرده است و طی دوره 6 ماهه نخست امسال با اختصاص 573 ریال سود به ازای هر سهم معادل 48 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.لازم به ذکر است شرکت اعلام کرده است که : نرخهای فروش و نرخهای بهای تمام شده کالای فروش رفته بر اساس متوسط نرخهای عملکرد 6 ماهه اول 93 پیش بینی شده است.همچنین زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز تعدیل و به مبلغ 50 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش ، طی دوره 6 ماهه اول 93 مبلغ مواد تحویلی به کارگاههای تولید سه هزار و 269 میلیارد و 570 میلیون ریال بوده است که با احتساب مواد برگشتی از کارگاهها به انبار طی دوره مذکور ، هزینه مواد مصرفی در جداول مربوطه مرقوم شده است."فایرا" پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را در نخستین پیش بینی مبلغ 830 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 1053 ریال اعلام کرده بود که مطابق با صورتهای مالی حسابرسی نشده ( منتشر نشده) و صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 432 ریال اعلام شده است.