کد خبر: 7151
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳

انتشار عملکرد ۶ماهه سرمایه گذاری البرز

انتشار عملکرد ۶ماهه سرمایه گذاری البرز

شرکت سرمايه گذاري البرز طي دوره 6 ماهه نخست سال جاري با اختصاص 63 ريال سود به ازاي هر سهم معادل ‏9‎‏ درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد.

شرکت سرمايه گذاري البرز پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 93 را با سرمايه يک هزار و 680 ميليارد و 100 ميليون ريال در مبلغ 900 ريال و با سرمايه دو هزار و 100 ميليارد ريال مبلغ 720 ريال اعلام کرده است و طي دوره 6 ماهه نخست سال جاري با اختصاص 63 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 9 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد.‎لازم به ذکر است سرمايه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 10 آبان ماه 93 از مبلغ يک هزار و 680 ميليارد و 100 ميليون ريال به مبلغ دو هزار و 100 ميليارد ريال ( حدود 25 درصد) از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران افزايش يافته است.‎