کد خبر: 10775
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

امکان عملیاتی شدن الگوی اقتصاد مقاومتی در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً مهیا است

امکان عملیاتی شدن الگوی اقتصاد مقاومتی در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً مهیا است

گروه توسعه: معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی گفت:

این سازمان یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است و با استفاده و مدیریت صحیح از ظرفیت‌هایی که در اختیار این سازمان است، می‌توان سازمان تأمین اجتماعی را از خطرات عبور داد و امکان عملیاتی شدن الگوی اقتصاد مقاومتی در این سازمان کاملاً مهیا است.‏
به گزارش جهان اقتصاد، نجات امینی درکارگاه آموزشی گفتمان سازی مباحث بیمه و تأمین اجتماعی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی که توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد، اظهار داشت:  هدف اقتصاد مقاومتی ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور، گسترش عدالت اجتماعی، ارتقاء بهره وری، کاهش آسیب پذیری از مخاطرات است. اقتصاد مقاومتی مدیریت مخاطرات و تعهدات است که منشأ تولید این مخاطرات می تواند داخلی یا خارجی باشد.‏
امینی افزود: رویکردهای اساسی اقتصاد مقاومتی بر اساس دو رویکرد درون زا و برون گرایی تنظیم شده‌اند تا از حداکثر ظرفیتهای موجود در جامعه استفاده کنیم و با تعامل سازنده با اقتصاد بین المللی اقتصاد خود را تقویت کنیم.‏
وی در ادامه به مخاطرات و تعهدات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: وضعیت اقتصاد بین المللی و رکود اقتصادی جهانی بر سازمان‌های فعال در عرصه اقتصادی و از جمله حوزه اقتصادی تأمین اجتماعی اثرگذار است و تحریم‌های ظالمانه نیز بر عملکرد این بخش اثر منفی می‌گذارد.‏
امینی مخاطرات ماهیتی را نیز دسته دیگری از تهدیدهای مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و افزود: بیمه‌های اجتماعی با افزایش جمعیت تحت پوشش با پیری جمعیت مواجه می‌شوند و این موضوع مخاطره‌ای برای این سازمان‌ها است.‏
وی تعهدات بدون پشتوانه‌ای که سیاستگذاران بوجود می‌آورند، فرار بیمه ای و مخاطرات مربوط به بیماری‌های نوظهور که باعث افزایش هزینه درمان و در نتیجه تحمیل بار مالی بیشتر به بیمه‌ها می‌شود را از دیگر مخاطرات سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: باید با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در سازمان برای مقابله با این مخاطرات آمادگی لازم را ایجاد نمائیم.‏
معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی، ایفای تعهدات دولت در قبال این سازمان را از مسائل بسیار مهم و حائز اهمیت دانست و گفت: دولت افرادی را به عنوان بیمه شده خاص به سازمان معرفی کرده است ولی حق بیمه آنها را پرداخت نمی‌کند و یا فرایند دریافت حق بیمه این افراد بسیار پیچیده و مشکل است.‏
امینی میزان تعهدات دولت در قبال سازمان را تا پایان سال جاری حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: نسبت بدهی دولت به کل دارایی سازمان بیش از ۷۷ درصد است.‏
وی مجموع تعهدات سنواتی سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان را حدود ۵۳۰ تا ۵۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام و خاطر نشان کرد:کسری نقدینگی به یک بحران و مخاطره جدی تبدیل شده و برای رفع این موضوع باید راهکار مناسب اتخاذ شود.‏
وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی برای مدیریت این مخاطرات ظرفیت‌های فراوانی دارد، اظهار داشت: این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی، بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است.‏
امینی با اشاره به دیگر ظرفیت های سازمان تأمین اجتماعی در مقابله با تهدیدات گفت: این سازمان یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است و در صنایع نفت، پتروشیمی، بانک داری، فلزات و سیمان و ... نقش مهمی دارد و مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است. مجموعه این عوامل ظرفیتی در اختیار این سازمان قرار می‌دهد که می‌تواند سازمان تأمین اجتماعی را از خطرات عبور دهد.‏
معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: ما امکان فراهم سازی و تجمیع منابع بزرگ مالی را داریم  و در۵۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادی کشور مالک و یا سهام دار هستیم.‏
وی افزود: برای مدیریت ریسک در سازمان تأمین اجتماعی ابزارهایی در اختیار داریم و برنامه های اجرایی سازمان برای استفاده از این فرصتها را دنبال می کنیم.‏
امینی با بیان اینکه رفاه اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم در زندگی مردم مطرح است، گفت: در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و در قانون نظام جامع ساختار رفاه اجتماعی، موضوع رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.‏