کد خبر: 4722
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

امکان اضافه کردن روغن پالم به شیر خام وجود ندارد

امکان اضافه کردن روغن پالم به شیر خام وجود ندارد

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که، وجود روغن پالم در شیر خام با مشاهده و حتی بررسی ارگانولپتیکی به راحتی قابل تشخیص است گفت: بررسی ها در این زمینه نشان می دهد که امکان اضافه کردن روغن پالم به شیر خام منتفی است‎.‎

جمال الدین جاویدی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه وظیفه کنترل بهداشتی شیر خام بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است افزود: پس از تحویل شیر خام به کارخانجات فراورده های لبنی مسئولیت کنترل آن به سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر می گردد‎.‎
وی با اشاره به اینکه امکان افزودن روغن پالم به شیر خام وجود ندارد اظهار داشت: در صورت اضافه شدن هر نوع روغن به شیر خام، روغن در سطح شیر خام به صورت لایه ای از چربی خود را نشان می دهد، بنابراین چنین شیر خامی توسط مراکز جمع آوری شیر و کارخانجات فراورده های لبنی تحویل گرفته نمی شود‎.‎
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: طی چند سال اخیر، پایش نمونه برداری ها نشان می دهد افلاتوکسین‎ M1 ‎شیر خام ایران پائین تر از استاندارد‎ MRL ‎کدکس و آمریکا است‎.‎
وی اضافه کرد: از سال ۸۸ تا ۹۲ باقیمانده های آنتی بیوتیک های غیرمجاز شامل کلرامفینکل و نیترو فوران ها، انتی بیوتیک های مجاز شامل تتراسیکن ها، کانامایسن، سولفونامیدها، انرو فلوکساسین، استرپتومایسن، پنی سیلین‎ G‎، سموم ارگانو کلره از جمله د.د.ت- کلردان، هپتاکلر، اندرین، هکزا کلرو بنزن، الدرین-دی الدرین، هکزا کلرو سیکلو هکزان، اندو سولفان، سموم ارگانو فسفره، کارباریل ها، سیپرومترین ها، افلاتوکسین‎ M1 ‎و فلزات سنگین پایش شد‎.‎
به گفته جاویدی، از سال ۸۷ طبق دستورالعمل برنامه نظارت و کنترل شیر خام آزمایش هایی برای جلوگیری از برخی تقلب ها از جمله افزودن آب، نمک، شیر خشک، آب پنیر، پرمیت، اوره، قند، وایتکس، آب اکسیژنه و فرم الدئید به شیر خام و گرفتن چربی از شیر صورت می گیرد و هر ساله این سازمان نسبت به ارزیابی شمارش کلی باکتری ها و شمارش سلولهای سوماتیک اقدام می کند‎.‎