کد خبر: 1195
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۳

امید که تئاتر ما از تحقیرشدگی به‌در آید

امید که تئاتر ما از تحقیرشدگی به‌در آید

 

هما روستا، هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر و سینما به بهانه روز جهانی تئاتر و هم‌زمان با فرارسیدن اردیبهشت تئاتر ایران پیامی منتشر کرد‎.
‎در متن این پیام آمده است‎:‎‏ از پیدایش بشر تا امروز و پیش از خلق کلام، اختراع هنر نمایش برای ایجاد ارتباط بین آدمیان ضرورتی حیاتی بوده است. ضرورتی که با تکامل انسان، اشکال گونه کون یافته و امروزه در هنرهای متفاوت متبلور است‎.
‎هنر نمایش هنری جمعی است که ریشه در آزادی‌ای فطری دارد و هنرمند باید که در آزادی کامل به خلق اثر خود بپردازد، تا بتواند ارتباطی معنایی و گسترده با مخاطبش برقرار کند‎.
‎تئاتر هنری دیرینه است که انسان ها را از هر طبقه، قوم و آیین به هم نزدیک کرده و خود منشاء تجربه ای شگرف به نام دمکراسی است‎.
‎در همه‌ی زمان ها هنر و در این جا هنر تئاتر محتاج آزادی است و هر چه آزادی هنرمند محدود شود تئاتر پژمرده و تحقیر شده به سمت نمایش های فرمایشی سقوط می کند و خود و پیر امون خود را ویران می سازد‎.
‎اهل تئاتر در حوزه‌ی نمایش از خودسازی می آغازد تا به سرشت ناب انسانیت دست یابد، زیرا هم اوست که در برابر مخاطب خود شارح انسانیت انسان است و در چنین مجالی تماشاگر در سالن نمایش احساس می کند در خانه‌ی خویشتن و در میان خانواده‌ی خود تنفس می کند‎.
‎تئاتر جذاب است و هنرمند تئاتر در مقایسه با دیگر هنرمندان از خودگذشتگی ای عمیق تر دارد. او هر شب بر صحنه زاده می شود و می میرد و دیگر روز بر صحنه زنده می شود و باز می میرد. نه به سان سیزیف که از بیهودگی رنجور است بلکه چونان آرمانگرایی متعهد و مسئول که جان خود را بر کف دارد‎.
‎سینما در تصویر جاودان می شود و نمایش تئاتر اما در روح زمان و در لابلای برگ های تاریخ است که از خود ردی بر جای می گذارد‎.
‎با این امید و آرزو امروز را به اهل تئاتر تبریک می گویم که تئاتر مملکت ما از تحقیر شدگی به‌در آید و در آزادی همراه با حسن نیت، عشق و همدلی به فطرتش باز گردد. و از یاد نبریم که تئاتر بدون آزادی اندیشه نابود است و عاملین چنین جنایتی منفور تاریخ اند‎.‎