کد خبر: 4831
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳

الزام دخالت توسعه مدارانه دولت در اقتصاد

الزام دخالت توسعه مدارانه دولت در اقتصاد

گروه بازار: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، دخالت توسعه مدارانه دولت در اقتصاد را مفید دانست و گفت: از جمله موارد این گونه دخالت دولت در اقتصاد کمک به سرمایه گذاری در جهت صادرات است.‏
مجتبی خسروتاج با بیان اینکه نرخ ارز در کوتاه مدت به رونق صادرات منجر می شود، افزود: در بلند مدت نقشی ندارد، علاوه بر اینکه در کوتاه مدت جوایز صادراتی می تواند منجر به تحرک در صادرات شود.‏
وی سپس اساس صادرات در هر کشور را سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: کشورهای پیشرفته نیز از این فرمول برای توسعه صادرات استفاده کرده اند.‏
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از نمونه های سرمایه گذاری در راستای صادرات را توجه به بخش پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: با حمایت دولت و عملکرد بخش خصوصی طی سال های گذشته این موضوع اتفاق افتاده است.‏
به گفته خسروتاج، با توجه به سرمایه گذاری های اخیر در حوزه پتروشیمی و میعانات گازی، طی سال های آتی درآمد ارزی ایران از محل صادرات این بخش تا هفت میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.‏
وی سپس اظهار داشت: با بهره برداری از بخش های دیگر فازهای پارس جنوبی، صادرات میعانات گازی که در حال حاضر هر ماه یک میلیارد دلار است طی سال های آتی به ۲۱ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.‏
خسروتاج در شرایط کنونی، پایش رقابت پذیری اقتصاد کشور را یک ضرورت دانست که می توان بر اساس آن به شناخت دقیق مزیت های اقتصادی ایران دست پیدا کرد.‏