کد خبر: 6064
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۳

اقساط مسکن مهر به بانک مرکزی می‌رود

اقساط مسکن مهر به بانک مرکزی می‌رود

مدیر امور اعتبارات و سرمایه‌گذاری بانک مسکن با بیان اینکه بانک مرکزی متعهد به پرداخت تسهیلات مسکن مهر بوده و بدیهی است که اقساط وصولی نیز طبق قرارداد خط اعتباری منعقده باید به بانک مرکزی عودت شود، گفت: بر اساس دستور بانک مرکزی قرار نیست هیچ پرونده جدیدی به بانک مسکن معرفی شود.نادر قاسمی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن مهر، گفت: آخرین آمار عملکرد تسهیلات مسکن مهر تا 17 مهر ماه بدین ترتیب است که تعداد کل واحدهای معرفی شده به بانک دو میلیون 376 هزار واحد مسکونی است و این تعداد دو میلیون و 365 هزار واحد به مبلغ 477 هزار میلیارد و 364 میلیون ریال موفق به انعقاد قرارداد شده اند.وی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر از تعداد حدود 2 میلیون 36 هزار واحد مسکونی که از تسهیلات مسکن مهر بهره‌مند شده اند مجموعاً تعداد یک میلیون و 26 هزارو 404 واحد مسکونی فروش اقساطی شده است. از ابتدای سال جاری نیز 223 هزار و 561 واحد مسکونی فروش اقساطی شده است.

قاسمی ادامه داد: اصرار ما این است و با صراحت می گویم هیچ پرونده مسکن مهری در کشور وجود ندارد که قرارداد مشارکت مدنی منعقد کرده، دارای پیشرفت فیزیکی باشد و اعلام کند که بانک مسکن به لحاظ پرداخت تسهیلات مشکل دارد.وی افزود: یعنی یک واحد مسکونی مهر در کشور نیست که با بانک مسکن قرارداد داشته باشد و پیشرفت فیزیکی داشته باشد اما به دلیل کمبود منابع نتوانسته باشیم تسهیلات بدهیم.وی افزود: براساس خط اعتباری که به بانک مسکن اختصاص داده شده است، ما آمادگی کامل داریم که هر پروژه ای که دارای قرارداد مشارکت مدنی با بانک باشد و اعلام نماید پیشرفت فیزیکی دارد، بانک مسکن در اسرع وقت سهم الشرکه متعلقه تسهیلات را پرداخت می کند.قاسمی گفت: اصرار داریم به دلیل اینکه فصل سرما نزدیک است اگر پیمانکاران دو شیفته و سه شیفته کار کنند، و واحدهای آنها به پیشرفت فیزیکی لازم برسد ما آمادگی داریم در هر مقطعی به آن پیمانکاران حتی طی چند مرحله وبه تناسب پیشرفت کار حاصله تسهیلات بدهیم، اگر واحدها ی مسکونی مهر پیشرفت فیزیکی نداشته باشند طبق دستورالعمل های مربوطه امکان اعطای تسهیلات به آنها میسر نیست.

قاسمی گفت: اصرار ما این است که تاسال 94 پرونده های مسکن مهر بسته و هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود، اینکه می گویم پیمانکاران دوشیفته و سه شیفته کارکنند، برای همین موضوع جلسه ای را با آقای مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر برگزار و تفاهمنامه ای هم امضا کردیم که چنانچه به هر نحوی بانک مستنداً ایجاد تعهد نموده نسبت به اعطای تسهیلات از محل باقیمانده اعتبار اقدام نماید.وی ادامه داد: در خصوص پروژه‌های نیمه تمام که دارای دستور مقام عالی وزارت باشند و از طریق وزارت راه و شهرسازی به بانک معرفی شوند می توانند از تسهیلات متمم بابت افزایش سقف تسهیلات بهره مند گردند.وی افزود: وفق توافقات به عمل آمده با وزارت راه و شهرسازی مقرر گردیده نسبت به اعطای تسهیلات به معرفی نامه های پذیرش شده که به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردیده متذکر شدیم پروژه هایی که در لیست مزبور مندرج گردیده به منظور اخذ تسهیلات به بانک مراجعه نموده و در صورتیکه پروژه مورد معرفی فعال و دارای پیشرفت فیزیکی است به آنها تسهیلات اعطا شود.

قاسمی گفت: به هر حال برخی از پروژه های مسکن مهر هست که سازنده پس از کلنگ زنی پروژه را رها نموده و هیچ گونه عملیات ساختمانی مشاهده نمی‌شود، لذا این پروژه‌ها نمی تواند مدعی شوند که برای آنها تشکیل پرونده صورت گیرد تا به آنها پرداخت تسهیلات فراهم شود.مدیر امور اعتبارات و سرمایه گذاری بانک مسکن افزود: پس کلیه پروژه هایی که در گذشته معرفی نامه آنها نزد بانک پذیرش و تشکیل پرونده داده شده و یا به دفترخانه ارسال شده‌اند، اسامی آنها در آمار موجودی است و بنا به دلایلی از جمله توقف پرداخت تسهیلات مسکن مهر تأمین مالی نشده بودند بانک مسکن تقبل پرداخت تسهیلات به آنها را کرده است.وی ادامه داد: تفاهمنامه‌ای نیز با وزارت راه و شهرسازی امضا کریم که نسبت به اعطای تسهیلات به پروژه هایی که طی لیست ارسالی مشمول اخذ تسهیلات هستند اقدام کنیم.وی ادامه داد: وقتی پروژه‌ای پیشرفت فیزیکی ندارد چطور می توان تسهیلات را از محل خطوط اعتباری که به صورت یارانه ای و متعلق به قشر کم درآمد جامعه است پرداخت کرد چرا که پیشرفت فیزیکی کمتر منجر به تکمیل دیرتر واحدها و در نتیجه تعویق در فروش اقساطی تسهیلات و خانه دار شدن متقاضیان مسکن مهر است.

وی در پاسخ به این که سؤال که گفته می شود بانک مسکن مبلغی را که متقاضیان مسکن مهر باز پرداخت کرده اند را در حسابهای خود نگه داشته و در جاهای دیگر مصرف می کند، گفت : یکی از افتخارات بانک مسکن این است که تسهیلات را به ازای پیشرفت فیزیکی پروژه ها پرداخت می کند یعنی در صورت انعقاد قرارداد، کل رقم تسهیلات در زمره تعهدات بانک بوده که با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت می گردد.وی ادامه داد: لذا عملاً بانک تا سقف 000ر500 میلیارد ریال خط اعتباری بانک مرکزی متعهد به پرداخت تسهیلات بوده و بدیهی است که اقساط وصولی نیز طبق قرارداد خط اعتباری منعقده می بایست به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عودت گردیده و بنابراین وجهی در حساب های بانک عامل باقی نخواهند ماند.وی تصریح کرد: براساس دستور بانک مرکزی قرار نیست هیچ پرونده جدیدی به بانک مسکن معرفی شود پس پرونده‌هایی که در گذشته بنحوی ایجاد تعهد شده و بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی حسب توافقات به عمل آمده پذیرفته اند و در لیست مربوطه موجود باشد هیچ مشکلی به منظور پرداخت تسهیلات وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از مشکلات کنونی مسکن مهر نبود خدمات زیربنایی واحدهای مسکن مهر است، گفت: متاسفانه به طور کلی خیلی از پروژه های مسکن مهر که عموماً بر روی زمینهای واگذاری 99 ساله احداث می شوند و تعداد زیادی واحد مسکونی تکمیل و آماده واگذاری داریم که آماده فروش اقساطی هستند لیکن به دلیل نبود زیر ساخت‌ها واگذار نشده‌اند، بنابراین به مرحله فروش اقساطی نیز نمی رسند.وی افزود: اگر پروژه های مسکن مهر واگذار شوند ، و هر چه تعداد فروش اقساطی مسکن مهر بیشتر شود، بانک مسکن خوشحال تر خواهد بود زیرا اصلی ترین هدف مسکن مهر تحویل واحد به واجدین شرایط و تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه است و زمینه برقراری شرایط قرارداد خط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محقق می گردد.وی ادامه داد: طبق دستور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن قرار شده بود 700 هزار واحد مسکونی در سال جاری فروش اقساطی شود اما متاسفانه تاکنون تنها 223 هزار و 561 واحد مسکونی فروش اقساطی شده که فاصله زیادی با تعداد تعیین شده دارد.

مدیر امور اعتبارات و سرمایه‌گذاری بانک مسکن ادامه داد: پس با سرعت دادن به تکمیل خدمات زیربنایی که توسط مسئولین و سازمان های ذیربط صورت می گیرد، بانک مسکن خوشحال تر می شود چرا که تسهیلات پرداخت شده زودتر به بانک مسکن باز می گردد.وی با اشاره به اینکه بانک مسکن آمادگی فروش اقساطی هر تعداد پرونده که از سوی مراجع صدور معرفی نامه (وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرهای جدید و ...) معرفی گردد را دارد گفت:معرفی پرونده برای فروش اقساطی با مشکلاتی مواجه شده است و این مشکلات به بانک مسکن باز نمی گردد.قاسمی تاکید کرد: در شورای مسکن که با حضور وزیر راه و شهرسازی تشکیل می شود تمام هم و غم این است که راه حل منطقی برای مشکلات مسکن مهر به خصوص برای تکمیل خدمات زیربنایی اندیشیده شود تا هر چه زودتر واحدهای مسکونی واگذار و قسط بندی شود.وی ادامه داد: به همین منظور جلسات منظم هفتگی با حضور قائم مقام وزارت راه و شهرسازی و مدیران کل آن وزارتخانه و دو تن از اعضا هیأت مدیره بانک و مدیران ارشد بانکی برگزار و در هر هفته مشکلات یک استان بررسی می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این نشست ها به منظور اطلاع کامل از وضعیت استان علاوه بر مقامات مذکور رؤسای ادارات راه و شهرسازی آن استان و مدیران بانکی آن استان نیز در این جلسات حضور یافته و به بررسی مسائل به تفکیک هر پروژه اقدام و تصمیم گیری و تصمیمات متخذه تا حصول نتیجه نهایی مورد پیگیری قرار می گیرد.قاسمی گفت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در تسریع تکمیل واحدهای مسکن مهر عزم ما و وزارت راه و شهرسازی این است که هر چه سریع تر مشکلات مسکن مهر مرتفع و واحدها واگذار شوند.وی افزود: با توجه به اینکه مجموع مدت دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، 20 سال تعیین شده است، تسریع در تکمیل واحدها و واگذاری به خریداران واحدها منجر به کوتاه تر شدن مدت دوران مشارکت مدنی و به تبع آن افزایش دوران بازپرداخت اقساط و ارتباط مستقیمی با کاهش مبلغ اقساط متقاضیان دارد لذا در صورتیکه خریداران واحدها هر چه سریعتر نسبت به فروش اقساطی تسهیلات و اخذ دفترچه قسط اقدام کنند سود دوران مشارکت کمتری را پرداخت خواهند نمود.قاسمی تصریح کرد:بانک مسکن به موجب دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عاملیت انحصاری مسکن مهر را بر دوش دارد و با توجه به خط اعتباری که در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است نسبت به اعطای تسهیلات جهت احداث و تکمیل پروژه ها اقدام می‌‌کند.