کد خبر: 6072
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۳

افزایش ۶۶ درصدی چک‌های برگشتی

افزایش ۶۶ درصدی چک‌های برگشتی

مرور آمار چک‌های برگشتی طی یک سال گذشته و قیاس آن با جدیدترین آمار منتشر شده در این خصوص نشان می‌دهد که طی یک سالی که گذشت، آمار روزانه چک‌های برگشتی ۶۶ درصد صعود داشته است.آمار رسمی منتشر شده در خصوص چک‌های برگشتی نشان می دهد که سال 92 با 5 میلیون و 82 هزار فقره چک برگشتی به پایان رسید و این آمار به معنای آن است که در سال گذشته به طور متوسط 14 هزار فقره چک در طول روز برگشت می خورده است.البته در سه ماهه نخست سال 92 و همزمان با پایان فعالیت دولت دهم و آغاز به کار دولت یازدهم یک میلیون و 127 هزار فقره چک برگشتی در سامانه بانک مرکزی به ثبت رسیده که این آمار به معنای برگشت خوردن روزانه 12 هزار فقره چک به طور متوسط در آن تاریخ است.این آمارها درحالی است که طبق جدید ترین اعلام بانک مرکزی هم اکنون به طور متوسط روزانه 17 تا 20 هزار فقره چک در سیستم بانکی برگشت می خورد؛ با استناد به آمار اعلام شده به نقل از دبیر کل بانک مرکزی تصمیم گرفتیم قیاسی بین آمار چک‌های برگشتی در سال قبل و امسال داشته باشیم.برهمین اساس، اگر 17 هزار فقره چک برگشتی را کف در نظر بگیریم و این رقم را با 12 هزار فقره چک برگشتی سه ماهه نخست 92 قیاس کنیم به این نتیجه می رسیم که در یک سال گذشته 41 درصد به میزان چک‌های برگشتی اضافه شده است.بر طبق گزارش تسنیم، همچنین درصورتی که 20 هزار فقره چک برگشتی را سقف در نظر بگیریم و آنرا با 12 هزار فقره اعلامی در سه ماهه نخست پارسال قیاس کنیم حاصل معادله نشان می دهد که 66درصد چک‌های برگشتی در یک سال افزایش یافته است.