کد خبر: 753
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۳

افزایش سرمایه ۲۴۳ هزار میلیاردی در بورس ۹۲

افزایش سرمایه ۲۴۳ هزار میلیاردی در بورس ۹۲

گروه بازارسرمایه : طی سال ۹۲ معادل ۴۵ درصد از افزایش سرمایه ها از محل مطالبات حال شده سهام داران و آورده نقدی و مابقی از محل سود انباشته، اندوخته ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تامین شده است .
مدیریت نظارت بر بازار اولیه در راستای اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوطه درحوزه بازار اولیه و عرضه اوراق بهادار، در سال ۹۲ اقدام به بررسی درخواست افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت های فرابورسی و همچنین درخواست صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت و اوراق اجاره کرد.
غلامرضا ابوترابی با بیان مطلب بالا ادامه داد: این مدیریت پس از بررسی درخواست های افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام طی سال ۹۲ ، نسبت به صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۵۹ شرکت اقدام کرده است.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکت های سهامی عام جهت انجام افزایش سرمایه طی ۱۲ ماهه سال ۹۲ معادل ۲۴۳ هزار و ۹۲۰ میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال بوده است که ۴۵ درصد از افزایش سرمایه ها از محل مطالبات حال شده سهام داران و آورده نقدی و مابقی از محل سود انباشته، اندوخته ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تامین شده است.
وی در ادامه گفت: از میان افزایش سرمایه ۱۵۹ شرکت پذیرفته شده در بورس، فرابورس و ثبت شده نزد سازمان، مبلغ ۱۱۰ هزار و ۸۳۹ میلیارد و ۸۷۳ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهام داران و آورده نقدی، مبلغ ۴۰ هزار و ۲۰۷ میلیارد و ۸۹۲ میلیون ریال از محل سود انباشته، مبلغ ۱۱ هزار و ۲۱۷ میلیارد و ۷۵۴ میلیون ریال از محل اندوخته ها و مبلغ ۸۱ هزار و ۶۵۵ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تامین شده است.
به گزارش سنا ، ابوترابی در پایان ابراز داشت: همچنین در سال ۹۲ ، مجوز انتشار مبلغ سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت، مبلغ هشت هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال اوراق اجاره و مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه نیز صادر شد.