کد خبر: 5359
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۳

افزایش ۵۰ درصدی واردات نفت هند از ایران

افزایش ۵۰ درصدی واردات نفت هند از ایران

ايلنا: در حال حاضر هند به طور متوسط روزانه 271 هزار بشکه در روز نفت از ايران وارد مي کند. که اين رقم نسبت به سال گذشته 50 درصد افزايش داشته است.‏

در ماه اگوست واردات هند 273 هزار بشکه در روز بوده که نسبت به ماه قبل 30 درصد افزايش داشته است و نسبت به سال گذشته در همين ماه 81 درصد افزايش نشان مي دهد.‏
به گزارش رويترز در حال حاضر هند به طور متوسط روزانه 271 هزار بشکه در روز نفت از ايران وارد مي کند. که اين رقم نسبت به سال گذشته 50 درصد افزايش داشته است. همچنين بايد به اين مهم اشاره کرد که هند بعد از چين بيشترين واردات نفت از ايران را دارد.‏
اين افزايش واردات در بين ماه هاي ژانويه و آگوست بوده است. به گفته کارشناسان علت افزايش واردات نفت از سوي هند به دليل حل شدن مشکل بيمه بوده است که قبلا به سبب تحريم هاي اعمال شده هيچ شرکت و کشوري حاضر به بيمه کردن محموله هاي صادراتي نفت ايران نبود.‏
شايان ذکر است؛ در ماه اگوست واردات هند 273 هزار بشکه در روز بوده که نسبت به ماه قبل 30 درصد افزايش داشته است و نسبت به سال گذشته در همين ماه 81 درصد افزايش نشان مي دهد.‏