کد خبر: 10436
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

افزایش ۳۳ درصدی تراکنش های بانکی در ۱۰ ماه

افزایش ۳۳ درصدی تراکنش های بانکی در ۱۰ ماه

گروه نهاد هاي مالي : رضوي رييس موسسه عالي  بانکداري ايران گفته است: مفهوم شعب در بانکداري نوين متفاوت با گذشته است اما هنوز در کشور ما، بخشي از خدمات به صورت مراجعه به شعبه و بخش ديگر به صورت مجازي و در واقع ترکيبي ارايه ميشود.

وي افزود: نظام بانکي در جهان طي چند دهه به لحاظ پيشرفت‌هاي الکترونيکي و مخابراتي، تغييرات گستردهاي داشته و از طرفي، فعاليت شعب با چالشهايي مواجه شده است. بر اين مبنا کشورهاي پيشرفته با برنامه‌ريزي هدفمند، مهارت‌هاي لازم براي مواجهه با تغييرات و چالشها را مدنظر قرار داده اند. وي افزود: ايران نيز در کمتر از يک دهه گذشته شاهد اين تغييرات بوده و استفاده از سيستمهاي  پرداخت جامع همچون شتاب ، سانا،تابا، پايا، شاپرک، سپاس و چکاوک از نمونه‌هاي اين تغييرات است. رضوي ضمن اشاره به پيشرفتهاي قابل توجه در بانکداري الکترونيکي گفت: تعداد خودپردازها در اول شهريور سال 1385‌ بالغ بر 6 هزار بوده که اين تعداد در پايان آبا‌ن ماه 93 به 37 هزار دستگاه افزايش يافته است. ضمن آنکه تعداد کارتهاي صادره سال 85 از 16 ميليون به 290 ميليون کارت در سال جاري رسيده است.‎

رضوي تراکنش‌هاي بانکي  سه دهه  گذشته را  کمتر از 1 ميليون اعلام و تاکيد کرد: امروز اين تراکنش‌ها به 35.7ميليون در روز افزايش يافته است. کل تراکنشهاي سال 92 بالغ بر 10 ميليارد تراکنش بوده و اکنون طي 10 ماه منتهي به دي ماه 1393 به بالغ بر 10 ميليارد تراکنش افزايش يافته است. يعني ما  شاهد رشد 33 درصدي در اين موضوع هستيم. رييس موسسه بانکداري ايران با بيان اينکه اکنون شاهد  رشد شتاب آلود در بانکداري جهاني  هستيم‌، گفت: در اين راستا بانکهايي موفق خواهند بود  که قادر به تطبيق خود با شرايط جديد باشند. بانکها و موسسات اعتباري کشور نيز براي اين که بتوانند هزينهها را کاهش و خدمات خود را در 24 ساعته شبانه روز و ايام هفته عرضه کنند بايد در مسير بانکداري مجازي حرکت کنند.‎

رييس موسسه عالي بانکداري ايران مفهوم شعب در بانکداري نوين را متفاوت با گذشته خواند و افزود: بانکي موفقتر است که مشتري بدون حضور در شعب از خدمات آن بانک استفاده  کند اگرچه  هنوز در کشور ما، بخشي از خدمات به صورت مراجعه به شعبه و بخش ديگر به صورت مجازي و در واقع  ترکيبي ارايه مي شود.  وي در ادامه افزود: هويت در بانکداري نوين معناي فراتر از کارت شناسايي يافته است و بانکها با استفاده از اطلاعاتي همچون تعداد چکهاي برگشتي، تعداد تراکنشهاي بانکي، خوش حسابي و بدحسابي و... هويت مشتري را استخراج مي کنند. در آيندهاي نه چندان دور با کاهش تعداد شعب، بانکهاي مجازي يکه تاز عرصه رقابت‌ خواهند بود و نقش مديريت بيشتر بر مشاوره مالي، بازاريابي، فروش محصولات و خدمات بانکي و ... نمود پيدا ميکند.‎