کد خبر: 5932
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۳

افزایش ۳۰ درصدی سهم تجارت جانی غذای حلال ‏

افزایش ۳۰ درصدی سهم تجارت جانی غذای حلال ‏

گروه توسعه: طبق آمارهاي ارائه شده در گزارش، بيشترين جمعيت مسلمان، موجب بيشترين مصرف غذاي حلال و بيشترين گردش مالي در منطقه اي است که ايران از پتانسيل بالقوه اي براي ايفاي نقش مهمتر در صنعت غذاي

حلال در اين منطقه برخوردار است.‏
مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرد: جمعيت مسلمانان جهان تا سال 1400 به حدود 30 درصد کل جمعيت جهان خواهد رسيد و غذاي حلال نيز مي‌تواند 20 درصد کل تجارت جهاني را در محصولات غذايي به خود اختصاص دهد.‏
دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، بررسي کوتاهي در مورد غذاي حلال و تاثير آن در ايجاد فرصت ارتباط با ساير اديان انجام داد و اعلام کرد: غذاهاي سالم و حلال دسته اي از توليدات هستند که در آنها موادي که از نظر دين اسلام حرام معرفي شده اند، استفاده نشده و توليد و ارائه آن ها هم طبق قوانين اسلامي باشد. برند يا نشان تجاري حلال به عنوان يک استاندارد جهاني غذايي، معياري از کيفيت غذاي سالم و بهداشتي در جهان، عاملي براي توسعه مبادلات و صادرات محصولات صنايع غذايي در بين کشورهاي اسلامي و غيراسلامي است. رعايت استانداردهاي توليد حلال به ويژه براي واردات محصولات به کشورهاي اسلامي و مصرف جوامع مسلمان در کشورهاي غيراسلامي ضروري است، لذا در اين راه وظيفه حکومت هاي کشورهاي اسلامي اين است که با تدوين آيين نامه ها و دستورهاي شفاف، راه توسعه اين نوع از تجارت را هموار کنند که در اين راه، تدوين دستورالعمل هاي اختصاصي مذاهب مختلف در اسلام با توجه به تفاوت هاي موردي (براي مثال فقه شيعه در مواردي با فقه ساير مذاهب تفاوت دارد)، تاثير بسزايي خواهد داشت.‏
عرضه محصولات غذايي مشروع يهوديان در کشورهاي غيرمسلمان در مقايسه با محصولات غذايي حلال چندين برابر بوده که اين شرايط را مي توان با افزايش آگاهي و بيان ابعاد حلال براي غير مسلمانان تا حدود زيادي رفع کرد تا از اين طريق با احترام به اصول اعتقادي، زمينه پيشرفت تجاري آنها را نيز فراهم آورد. ضمن اشاره به اين نکته که جمعيت مسلمانان جهان تا سال 1400 به حدود 30 درصد کل جمعيت جهان خواهد رسيد، غذاي حلال نيز در آينده مي تواند به سادگي 20 درصد کل تجارت جهاني را در محصولات غذايي به خود اختصاص دهد، لذا ضروري است تا با برنامه ريزي صحيح در راستاي اختصاص سهم شايسته اي از تجارت جهاني محصولات حلال به ايران، اقدامات لازم انجام پذيرد.‏
طبق آمارهاي ارائه شده در گزارش، بيشترين جمعيت مسلمان، موجب بيشترين مصرف غذاي حلال و بيشترين گردش مالي در منطقه اي است که ايران از پتانسيل بالقوه اي براي ايفاي نقش مهمتر در صنعت غذاي حلال در اين منطقه برخوردار است.‏