افزایش پایه سنواتی کارگران در انتظار نظر کارفرمایان

0
۲۸۱ بازدید

مهر: عضو شورای عالی کار

از برگزاری نشست جدید این شورا در هفته جاری خبر داد و گفت: کارفرمایان فعلا درباره پیشنهاد افزایش پایه سنواتی کارگران نظری ندارند.‏
اصغر آهنی ها از برگزاری نشست جدید شورای عالی کار در هفته جاری خبر داد و گفت: شورا در جلسه جدید خود، موضوع ادامه بررسی افزایش سنوات کارگران و مشمولان قانون کار را در دستور کار خود ندارد.‏
عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور اظهارداشت: قرار است در جلسه جدید، شورا درباره برخی مباحث آئین نامه ای بررسی هایی را داشته باشد.‏
آهنی ها همچنین درباره اینکه آیا کارفرمایان درباره پیشنهاد شورای عالی کار درباره افزایش پایه سنواتی کارگران به جمع بندی رسیده اند و یا خیر؟ گفت: کارفرمایان فعلا درباره این موضوع نظری ندارند.‏
در نشستی که شورای عالی کار طی دو هفته گذشته برگزاری کرده است، پیشنهادی از سوی وزارت کار مبنی بر افزایش پایه سنواتی کارگران از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان در هر روز مطرح شد که کارفرمایان برای بررسی آن درخواست یکماه زمان کرده بودند.‏
پیش تر معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده بود، کارفرمایان از طریق تشکیل یک کمیته کاری با کارگران باید در زمینه افزایش پایه سنواتی کارگران قرارداد دائم و موقت تصمیم گیری و نظراتشان را به شورای عالی کار برای اتخاذ تصمیم نهایی ارائه کنند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7494