کد خبر: 1622
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

افزایش سهم مالیات در اقتصاد با شکل‌گیری نظام اطلاعات اقتصادی

افزایش سهم مالیات در اقتصاد با شکل‌گیری نظام اطلاعات اقتصادی

گروه توسعه: دومین جلسه شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با حضور اعضای این نهاد نظارتی در وزارت اقتصاد تشکیل شد.‏
در این نشست که با حضور فرهاد رهبر نایب رییس شورا و علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی کشور، شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد، یزدی زاده عضو شورا و محمد پاریزی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد و سایر اعضاء تشکیل شد، وضعیت کنونی نظام مالیاتی کشور از جمله نسبت درآمدهای مالیاتی بخش های مختلف از جمله مشاغل نسبت به کل درآمدهای مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.‏
در این نشست همچنین بر تدوین و اجرای راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت که به واقعی تر کردن درآمدهای مالیاتی اقتصاد ملی کمک کند، تاکید شد.‏
تقویت و پیشبرد نظام اطلاعات اقتصادی از طریق ایجاد ارتباط بین نظام های متشکل داده ای بین سازمان ها و نهادها و تحلیل دقیق تر و منسجم تر داده ها از جمله پیشنهاداتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.‏
همچنین راهکارهای کاهش فرار مالیاتی از جمله پیشگیری از انتشار فاکتورهای تقلبی توسط سودجویان، هدفمند سازی و هوشمند کردن رفتارها و فرایندهای ارتباط با مودیان مالیاتی کشور، ایجاد بستر های مناسب داده های اطلاعاتی و همچنین فرهنگ سازی به کمک رسانه های عمومی از جمله پیشنهاداتی بود که از سوی شرکت کنندگان در این نشست ارایه شد.‏