افزایش تورم نقطه به نقطه

0
۳۸۳ بازدید

تورم روستایی به ۱۷.۳ درصد رسید

گروه توسعه: مرکز آمار ایران نرخ تورم روستایی را در آبان ماه سال جاری ۱۷.۳ درصد اعلام کرد.‏
شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در آبان ماه سال جاری عدد ۲۰۸.۵ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است.به این ترتیب افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۲.۱ درصد است که نسبت به تورم نقطه به نقطه مهر ماه ۰.۳ درصد افزایش یافته است.‏
بر اساس این گزارش درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماهه منتهی به آبان سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم ۱۲ ماهه) ۱۷.۳ درصد است که نسبت به نرخ تورم روستایی مهر ماه ۱.۶ درصد کاهش یافته است.‏
شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز در این ماه به رقم ۲۲۷.۹ رسید که نسبت به ماه گذشته افزایش ۱.۶ درصدی را نشان می‌دهد.‏
همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۲۴.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد افزایش داشته است. شاخص این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۷.۳ درصد افزایش داشته و نرخ تورم ۱۲ ماهه آن ۱۴.۹ درصد است.‏
بر همین اساس شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۱ درصد افزایش را نشان می دهد و تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۴.۸ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه مهر ماه ۲.۴درصد کاهش یافته است.‏
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در آبان ماه سال جاری به رقم ۱۹۵.۴ رسید که ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.‏
از سوی دیگر میزان افزایش شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۳ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه آن ۱۹.۴ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه مهر ماه یک درصد کاهش یافته است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7912