کد خبر: 196780
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۱

اعزام و پذیرش مسافر در پنج ماهه اول سال ۱۰۰ درصد افزایش یافت

اعزام و پذیرش مسافر در پنج ماهه اول سال ۱۰۰ درصد افزایش یافت

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد- نجف با تعداد۱۸۹ پرواز بوده و ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز،  تبریز و اصفهان انجام شده است.

طبق گزارش منتشر شده شرکت فرودگاه‌ها، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها در مرداد ماه  ۱۴۰۱نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۶ درصد ، اعزام و پذیرش مسافر ۷ درصد و ارسال و پذیرش بارو پست ۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

افزایش ۱۰۰ درصدی در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال بار در مرداد ماه

بر اساس آمار در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مرداد ماه سال جاری نسبت به تیرماه در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش اعلام شده است.

طبق بررسی انجام شده، در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۱۲ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر۱۵ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

طبق آمار، در پنجمین ماه سال جاری حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، تبریز، بندرعباس و آبادان انجام پذیرفته است.

در مرداد ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی در چهار فرودگاه  مشهد، شیراز،  تبریز واصفهان انجام شده است.

مسیر مشهد به نجف با ۱۸۹ پرواز پرترددترین مسیر پروازی/افزایش ۱۰۰ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در پنج ماهه اول سال/ انجام ۸۰ درصد پروازهای خارجی از چهار فرودگاه بین المللی پرتردد

مسیر مشهد- نجف با ۱۸۹ فروند پرواز پر ترددترین مسیر در پروازهای خارجی

براساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، درمرداد ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد به نجف با تعداد۱۸۹ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای بین المللی و بیشترین مسافر در مسیر نجف به مشهد بوده است.

طبق آمار ، کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در نشست و برخاست ۴ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۴۱ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۵۱ درصد افزایش داشته است.

 در  پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در پنج ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست و اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش  داشته است.

پروازهای خارجی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۹۴ درصد و اعزام و پذیرش مسافر ۱۰۰ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۸۳ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۱۰۰درصدی نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بارو پست در پروازهای حج و عتبات

پروازهای حج فرودگاه های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در پنج ماهه سال ۱۴۰۱نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اعزام و پذیرش مسافر،نشست و برخاست و ارسال و پذیرش بارو پست ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین در پروازهای عتبات، فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

برچسب ها : پرواز خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.