اطمینان عربستان از بهبود بازارنفت ‏

0
۳۵۸ بازدید

ایرنا: ‘علی النعیمی’ وزیرنفت عربستان گفت:

سقوط بهای نفت ازنتایج اقدامات تولیدکنندگان خارج ازاوپک است و اطمینان داریم بازارنفت بهبود می یابد.‏
به گزارش ‘اسکای نیوز’ وزیرنفت عربستان در دهمین همایش انرژی کشورهای عربی در ‘ابوظبی’ افزود: همکاری نکردن تولید کنندگان مستقل خارج ازاوپک و اقدامات بورس بازان عامل اصلی سقوط بهای نفت است و اطمینان داریم که بهای نفت بهبود خواهد یافت.‏                                             النعیمی با تکذیب دخالت سیاست درراهبرد نفتی عربستان گفت: راهبردهای اقتصادی عربستان مبتنی برپایه های اقتصادی است و سخن گفتن ازتوطئه عربستان برای اهداف سیاسی صحت ندارد و نشانه عدم درایت گویندگان آن است.‏
وی یادآورشد: سقوط بهای نفت تاثیر ملموسی دراقتصاد عربستان و دیگر کشورهای عربی دارد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8124