کد خبر: 5768
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۳

اطلاع رسانی درباره کم آبی مفید اما نا کافی است

اطلاع رسانی درباره کم آبی مفید اما نا کافی است

نظرسنجی جهان اقتصاد مشخص کرد

ساغر کوهستانی
روزی نیست که اخبار مربوط به خشکسالی و کم آبی در میان اهالی رسانه دست به دست نشود. اما آیا عموم مردم نیز به همین اندازه در معرض اطلاع رسانی درباره این شرایط نزدیک به بحران قرار می‏گیرند؟
چند روز پیش وزیر نیرو از تلاش رسانه ملی در زمینه آگاه سازی و هشداردهی درباره شرایط کمبود آب در کشور تشکر کرد اما آیا اقدامات رسانه‏ی ملی با توجه به عمق فاجعه پیش‏رو کافی بوده است؟
در همین راستا در نظرسنجی که به مدت یک ماه بر روی سایت روزنامه جهان اقتصاد در جریان بود، مخاطبین نظر خود را درباره میزان آگاهی آنان درباره وضعیت کم آبی کشور اظهار کردند‎.‎
براساس نظرسنجی ۲۵ درصد از مخاطبین جهان اقتصاد بر این باورند که اطلاع رسانی و تبلیغات دولت و رسانه‏ی ملی در خصوص کم آبی کافی بوده و در شیوه مصرف آنان تأثیر گذاشته است‎.‎
از سوی دیگر بیش از نیمی از شرکت‏کنندگان اعلام کردند که اطلاع رسانی خصوص شرایط آب محدود و ناکافی است و این روند کمکی به اطلاع شیوه مصرف آنان نداشته است‎.‎
در این میان در در حدود ۲۰ درصد از خوانندگان سایت جهان اقتصاد از کم آبی و شرایط بحرانی اطلاع دارنداما این آگاهی تاثیری بر تغییر رویه مصرف آب آنها نداشته است‎. ‎
کشور ایران در کمربند خشک جهان واقع شده است و بدین سبب دوره‏های خشکسالی بسیاری را تجربه داشته و خواهد داشت. به دید بسیاری کارشناسان بهترین راه خروج از این شرایط اصلاح الگوی مصرف آب و فرهنگ‏سازی در این باره است. تلاش‏ها و اقدامات رسانه ملی و دولت اگر چه مفید اما ناکافی به نظر می‏رسد و گزینه هایی چون جریمه مشترکین پرمصرف که از سوی دولت مطرح شده‏اند نیز طرح‏های سطحی و گذرا به نظر می‏رسند‎.‎
مطمئناً می‏توان راهکارهای دیگری برای برون رفت از این شرایط یافت. مواردی چون: تبلیغات با هدف که گروه مخاطبین خاصی را چون زنان خانه‏دار، جوانان و یا افراد کهنسال را در نظر می‏گیرد، استفاده از رسانه‏های دیگر همچون تلفن‏های همراه شبکه‏های اجتماعی و ... برای اطلاع رسانی که هزینه‏ی کمتری برای رسانه ملی داشته باشد و یا آموزه‏های دینی و فرهنگ ایرانی که همیشه می‏توانند راهگشا باشند‎. ‎
باید در نظر داشت هر راه حلی که یافت شود باید به سرعت به مرحله‏ی اجرا برسد در غیر این صورت شاید بتوان کشور را از دروغ و یا گزند دشمن حفظ کرد ولی از خشکسالی نه‎!‎