کد خبر: 7933
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۳

اصلاح قانون کار ایتالیا به اعتراض کارگران ایتالیایی منجر شد

اصلاح قانون کار ایتالیا به اعتراض کارگران ایتالیایی منجر شد

 به دنبال اعتراض مردم ایتالیا به طرح اصلاحات در بازار کار این کشور،

کارکنان بخش‌های خصوصی و دولتی ایتالیا از روز جمعه اعتصاب کرده‌اند.‏
این اعتصاب اقدامی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت ماتئو رنزی است، اعتراض اعتصاب کنندگان به ویژه به قانونی است که اخراج کارکنان را تسهیل می‌کند و حقوق افراد بیکار را کاهش می‌دهد.‏
اصلاحات در بازار کار به عامل خشم مردم ایتالیا تبدیل شده است. قانونی که پارلمان ایتالیا هفته گذشته تصویب کرد اخراج و استخدام کارکنان توسط شرکت‌ها را تسهیل می‌کند. این دستور العمل ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا برای مقابله با بیکاری‌های گسترده است.‏
اما از دیدگاه مردم ایتالیا این اصلاحات هیچ تغییری در اوضاع اقتصادی این کشور ایجاد نمی‌کند، یکی از معترضان به این طرح می‌گوید ما کار می‌خواهیم. ما از حقوق خود محروم می‌شویم. ما خواهان حقوق خود و دموکراسی هستیم، مرد دیگری می‌گوید این مردان هیچ کاری نمی‌کنند. تنها وعده می‌دهند. تنها حرف می‌زنند.‏
اتحادیه‌ها می‌خواهند به رنزی نشان دهند که هنوز وجود دارند و همه توان خود را برای مقابله با این اصلاحات در بازار کار به کار گرفته‌اند.‏
نخست وزیر ایتالیا که در ترکیه به سر می‌برد اعلام کرد تحت تاثیر فشار‌ها قرار نمی‌گیرد و کشورش را اصلاح خواهد کرد. این پاسخی واضح به اتحادیه‌ها و بروکسل است.‏