اصلاح توان اعتبارگیری و تخصیص اعتبار به مشتریان کارگزاری ها

0
۳۴۲ بازدید

گروه بازارسرمایه : مدیر نظارت بر کارگزاران از اصلاح دستورالعمل های کفایت سرمایه و خرید اعتبـاری با هدف افزایش توان اعتبارگیری شرکت های کارگزاری، بهبود شرایط تخصیص اعتبارات به مشتریان و تقویت تقاضا در معاملات اوراق بهادار خبر داد و گفت: این اصلاحیه ها، روز گذشته به کارگزاران ابلاغ شد

محمد عطایی گفت: بر اساس اصلاحیه مصوب جلسه ۱۴ تیر هیئت مدیره سازمان بورس که دیروز ۱۶ تیر به کارگزاران ابلاغ شد، اصلاحات ذیل در دستورالعمل کفایت سرمایه و دستورالعمل خرید اعتباری صورت گرفت:
۱- افزایش ضریب تعدیل سرمایه گذاری شرکت های کارگزاری در سهام بورس ها و فرابورس از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد
۲- افزایش ضریب تعدیل حساب های دریافتی کارگزاران جهت معاملات اعتباری مشتریان حقوقی با شرایط مندرج به ۱۰۰ درصد و سایر مشتریان به ۹۵ درصد
۳- افزایش توان تخصیص اعتبار توسط شرکت های کارگزاری به مشتریان از طریق تغییر در مبنای اعطای اعتبار از حقوق صاحبان سهام مندرج در صورت های مالی سالانه حسابرسی شده به حقوق صاحبان سهام مورد تائید هیات مدیره شرکت های کارگزاری
مدیر نظارت بر کارگزاران خاطرنشان کرد اصلاحات صورت گرفته در این دستورالعمل ها، توان دریافت اعتبارات توسط شرکت های کارگزاری را افزایش داده و نحوه تخصیص این اعتبارات به مشتریان را بهبود خواهد بخشید.

گروه بازارسرمایه : مدیر نظارت بر کارگزاران از اصلاح دستورالعمل های کفایت سرمایه و خرید اعتبـاری با هدف افزایش توان اعتبارگیری شرکت های کارگزاری، بهبود شرایط تخصیص اعتبارات به مشتریان و تقویت تقاضا در معاملات اوراق بهادار خبر داد و گفت: این اصلاحیه ها، روز گذشته به کارگزاران ابلاغ شد

محمد عطایی گفت: بر اساس اصلاحیه مصوب جلسه ۱۴ تیر هیئت مدیره سازمان بورس که دیروز ۱۶ تیر به کارگزاران ابلاغ شد، اصلاحات ذیل در دستورالعمل کفایت سرمایه و دستورالعمل خرید اعتباری صورت گرفت:
۱- افزایش ضریب تعدیل سرمایه گذاری شرکت های کارگزاری در سهام بورس ها و فرابورس از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد
۲- افزایش ضریب تعدیل حساب های دریافتی کارگزاران جهت معاملات اعتباری مشتریان حقوقی با شرایط مندرج به ۱۰۰ درصد و سایر مشتریان به ۹۵ درصد
۳- افزایش توان تخصیص اعتبار توسط شرکت های کارگزاری به مشتریان از طریق تغییر در مبنای اعطای اعتبار از حقوق صاحبان سهام مندرج در صورت های مالی سالانه حسابرسی شده به حقوق صاحبان سهام مورد تائید هیات مدیره شرکت های کارگزاری
مدیر نظارت بر کارگزاران خاطرنشان کرد اصلاحات صورت گرفته در این دستورالعمل ها، توان دریافت اعتبارات توسط شرکت های کارگزاری را افزایش داده و نحوه تخصیص این اعتبارات به مشتریان را بهبود خواهد بخشید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3059