کد خبر: 97307
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

استقرار اتوبوس دیابت در غرب تهران

استقرار اتوبوس دیابت در غرب تهران استقرار اتوبوس دیابت در غرب تهران شهروندان و پرسنل شهرداری از خدمات رایگان اتوبوس دیابت مستقر شده جنب ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۵ بهره مند می شوند . به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، به منظور ارتقای آگاهی افراد درباره بیماری دیابت، به حداقل رساندن آسیب ها و ترغیب شهروندان به خصوص میانسالان و سالمندان به الگوی زندگی سالم، اتوبوس دیابت از ۲۴ تا ۲۸ فروردین از ساعت۹ الی ۱۶ جنب ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۵ در خیابان آیت الله کاشانی خیابان الهی مستقر شده و شهروندان می توانند از خدمات غربالگری، آموزش پیشگیری از دیابت، مشاوره فردی و گروهی، تست رایگان قند خون، توزیع بروشورآموزشی، تست غربالگری قند و فشار خون با حضور پزشک عمومی، کنترل وزن ، ثبت موارد مبتلا به دیابت ومعرفی برای آزمایش های تخصصی بهره مند شوند. شهرزاد بدخش رئیس اداره سلامت منطقه، خدمت رسانی سلامت محور به شهروندان منطقه را ارزشمند دانست و گفت : توسعه شهرنشینی، تغییر الگوی غذایی و کاهش تحرک، شرایط مساعدی برای شیوع بیماری دیابت درتمام سنین را فراهم کرده است و این امکان در منطقه ایجاد شده تا همزمان با هفته دیابت، شهروندان از این خدمات استفاده کنند.