کد خبر: 101995
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۸

استفاده از الگوهای موفق دانشگاهی در توسعه بخش اقتصادی کشور

استفاده از الگوهای موفق دانشگاهی در توسعه بخش اقتصادی کشور مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام که در دیدار با رییس دانشگاه خوارزمی و هیات همراه سخن می گفت ضمن تاکید بر استفاده از الگوهای مفید و موفق دانشگاهی در توسعه بخش اقتصادی کشور گفت باید برای رفع چالشهای ملی افزایش توان اقتصادی و رونق تولید و اشتغالزایی در کشور از الگوها و برنامه های پژوهش محور و موفق دانشگاهی بهره برد که مجموعه پیام حمایت خود را در این زمینه رسما اعلام می‌کندبه گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پیام، نادر ثناگو مطلق اعتماد سازی بین دو بخش دانشگاهی و اقتصادی و تشویق شرکت‌های صنعتی و غیر صنعتی برای استفاده الگوهای پژوهش محور دانشگاهی را از وظایف مدیران حوزه اقتصادی کشور دانست و ادامه داد ارتباط موثر بین دانشگاه و بخش اقتصاد ضمن هدفمند سازی تحقیقات دانشگاهی منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی پروژها و در نهایت منجر به ارائه راهکارهای مناسب برای رونق تولید خواهد شدهمچنین حبیبی ریاست دانشگاه خوارزمی در این جلسه خواستار راه اندازه دفتری مشترک برای همکاری بین بخش اقتصاد و دانشگاه شد که مدیرعامل منطقه ویژه  اقتصادی پیام با موضوع موافقت کرد.رییس دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: موضوع کارورزی و حضور عملی دانشجویان در مناطق اقتصادی کشور یکی دیگر از راه های ارتباطی و تعاملی بین بخش اقتصاد و دانشگاه است که باید جدی گرفته شود.