کد خبر: 98321
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

استفاده از ابزارهای مالی غیر بانکی برای تولید ضروری است

استفاده از ابزارهای مالی غیر بانکی برای تولید ضروری است

مدیرکل دفتر امور طرح ها و تامین مالی وزارت صنعت”

مدیرکل دفتر امور طرح ها و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : استفاده از ابزارهای نوین مالی با توجه به محدودیت های سیستم بانکی، برای تولید ضروری است.

به گزارش شاتا، علیرضا هادی در جلسه تبیین ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی بخش صنعت و معدن گفت: باید ظرفیت ها و قابلیت های بازار سرمایه برای واحدهای صنعتی و معدنی تببین شود.

وی گفت: نیاز نقدینگی بخش تولید بالا است که نظام بانکی قادر به پاسخگویی همه این مطالبات نیست. بنابراین مصمم هستیم از شیوه های دیگر بهره مند شویم.

مدیرکل دفتر طرح ها و تامین مالی افزود: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه شرایط و ضوابط خاصی را می طلبد که برخی از واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی، شرایط بهره گیری از این بازار را دارند.

هادی گفت : وزارت صنعت، معدن و تجارت، این موضوع را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده و هماهنگی های لازم با وزارت اقتصاد و سازمان بورس در حال انجام است.

بنا بر این گزارش؛ در این جلسه چند شرکت تامین سرمایه(نهاد مالی بورس) و هشت شرکت بزرگ صنعتی و معدنی حضور داشتند و شرکت های تامین سرمایه در خصوص راهکارهای تامین مالی بنگاه‌ها از طریق ابزارهای بازار سرمایه توضیحاتی را ارئه دادند.

شرکت های حاضر در جلسه درخواست های خود مبنی بر تسریع و تسهیل در فرآیندهای موجود سازمان بورس، بحث تضامین و لزوم اقدامات اجرایی در این حوزه، لزوم پیگیری اسناد خزانه، لزوم پوشش بخشی از هزینه‌های تامین مالی و کارمزد ارکان توسط دولت، لزوم حمایت بانک ها به عنوان ضمانت اوراق را طرح و مورد بررسی قرار گرفت.