کد خبر: 5325
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

استاندار تهران: فرمانداران حق ندارند در هیچ جلسه ای که شائبه انتخاباتی دارد، شرکت کنند

استاندار تهران: فرمانداران حق ندارند در هیچ جلسه ای که شائبه انتخاباتی دارد، شرکت کنند

        نزديک شدن به انتخابات مي طلبد که فرمانداران دقت خود را بيش از پيش کنند. استاندار تهران با بيان اينکه سالم برگزارکردن انتخابات مهمتر از انتخاب افراد است، گفت: فرمانداران امانتداران راي مردم هستند و حق ندارند وارد فضاي جناحي شوند.


به گزارش ايلنا، حسين هاشمي در همايش فرمانداران شهرستان هاي استان تهران گفت: فرمانداران حق ندارند در هيچ جلسه اي که شائبه انتخاباتي دارد شرکت کنند اما وظيفه دارند فضاي انتخاباتي را رصد کرده و ارائه تحليل دقيق داشته باشند.
وي بيان کرد: فرمانداران موظفند واقعيت هاي فضاي انتخاباتي را منعکس کرده و بايد امانت دار باشند.
هاشمي با بيان اينکه فرمانداران حق ندارند به حمايت از جناح يا کمرنگ کردن جناح ديگري وارد فضاي انتخاباتي شوند، تاکيد کرد: نبايد از جاده تعادل خارج شد تنها بايد به سالم برگزارشدن انتخابات فکر کرد.
استاندار تهران با محترم شمردن راي مردم اظهار کرد: نزديک شدن به انتخابات مي طلبد که فرمانداران دقت خود را بيش از پيش کنند.
وي در ادامه با بيان اين مطلب که بحث زمين خواري و ساخت و سازهاي غير مجار در دولت تدبير و اميد از اهميت بالايي برخوردار است بيان داشت: گرچه کارنسبتا خوبي در استان تهران در زمين جلوگيري از زمين خواري و ساخت و سازهاي غير مجاز شده اما کافي نيست و بايد اقدامات افزايش يابد.
هاشمي خواستار دقت بيشتر فرمانداران در بحث مبارزه با زمين خواري و ساخت و سازهاي غير مجاز شد و تاکيد کرد: نبايد به هيچ عنوان در اين زمينه کوتاهي شود و بايد از طرق مختلف جلوي آن گرفته شود.
استاندار تهران در پايان با تاکيد بر اينکه زمين خواري و ساخت و ساز غير مجاز در دولت تدبير و اميد کاهش يافته است، عنوان کرد: پيشگيري از زمين خواري و ساخت و سازهاي غير مجاز اولويت فرمانداران باشد.