استانداردهای ۵۱ گانه خودرو بازنگری می شوند

0
۹۰۹ بازدید

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از بازنگری استانداردهای ۵۱ گانه خودرو خبر داد وگفت: این بازنگری ها سبب تجدیدنظر برخی از موارد می شود تا سطح استانداردها افزایش یابد.‏
نیره پیروز بخت در گفت و گو با ایرنا، در موضوع کیفیت خودرو، اصلاح رویکردها را از اولویت های اصلی سازمان ملی استاندارد دانست و افزود: به منظور افزایش حوزه فعالیت سازمان، تدوین مجموعه ای از استانداردهای ارزشیابی و پیمایش خودرو در دستور کار قرار گرفت که هم اکنون این استانداردها تصویب شده و برنامه ریزی برای اجرای آن در دست مطالعه است.‏

وی ادامه داد: در استانداردهای یادشده عمدتا عیوبی از خودرو مورد سنجش قرار می گیرد که توسط کاربر نهایی (‏END USER‏) احساس می شود.‏
رییس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: این استانداردها تاکنون از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و توسط یک شرکت بازرسی انجام می شد که برنامه سازمان بر این است که اجرای این استانداردها در قالب فرآیند کنترل های تطابق تولید انجام شده و مطابق نتایج آن تصمیم گیری برای تمدید یا ابطال مجوز شماره گذاری محصول انجام شود.‏
رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ضرورت بازنگری و اصلاح استانداردهای اجباری خودروها، گفت: با توجه به دستور کار قرار گرفتن بازنگری استانداردهای ۵۱ گانه خودروها، کشور اکنون وارد فضای جدیدی از تولید و تجارت شده است و باید قبول کرد که فضای رقابتی یکسری تغییرات در تولید را می طلبد.‏
وی افزود: خودروسازان نیز این قاعده را پذیرفته اند و براین اساس یکسری مطالعات و پژوهش هایی را برای تولید خودروهای جدید آغاز کردند که امیدواریم با هماهنگی و همکاری سازمان استاندارد، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت ارتقا کیفیت خودروهای داخلی گام برداریم.‏
وی سپس تصریح کرد: استانداردهای جامعی به منظور کنترل های خدمات پس از فروش در دست تدوین است که امیدواریم در برنامه بعدی سازمان ملی استاندارد جهت اجرا مورد توجه قرار گیرد.‏
پیروزبخت در خصوص حمایت سایر سازمانها و نهادها بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش صنعت خودرو نیز، اظهار داشت: حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت مناسب است البته اختلاف نظراتی در خصوص اجرای استانداردهای یادشده با این وزارتخانه وجود دارد که در حال حل شدن است.‏
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در موضوع کیفیت خودروهای ساخت داخل یک عزم ملی و همه جانبه نیاز است، گفت: تا زمانی که این اعتقاد در کشور شکل نگیرد، هیچ سازمان و دستگاهی نمی تواند در این زمینه فعالیت های خود را پیش ببرد.‏
پیروزبخت افزود: باید به صنعت خودرو به گونه دیگری نگاه کرد چرا که این صنعت اکنون نسبت به سایر صنایع از تحولات سیاسی کشور تاثیرپذیری بیشتری دارد که باید این نگرش را هرچه سریعتر تغییر داد.‏
وی اضافه کرد: اکنون در وضعیتی قرار داریم که در خصوص کیفیت خودرو و تامین ایمنی آن نیاز به حکم حکومتی‎ ‎داریم در حالی که خودروسازان باید همچون سایر خودروسازان جهانی، خود برای ارتقا کیفیت این محصولات اقدام کنند.‏

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از بازنگری استانداردهای ۵۱ گانه خودرو خبر داد وگفت: این بازنگری ها سبب تجدیدنظر برخی از موارد می شود تا سطح استانداردها افزایش یابد.‏
نیره پیروز بخت در گفت و گو با ایرنا، در موضوع کیفیت خودرو، اصلاح رویکردها را از اولویت های اصلی سازمان ملی استاندارد دانست و افزود: به منظور افزایش حوزه فعالیت سازمان، تدوین مجموعه ای از استانداردهای ارزشیابی و پیمایش خودرو در دستور کار قرار گرفت که هم اکنون این استانداردها تصویب شده و برنامه ریزی برای اجرای آن در دست مطالعه است.‏

وی ادامه داد: در استانداردهای یادشده عمدتا عیوبی از خودرو مورد سنجش قرار می گیرد که توسط کاربر نهایی (‏END USER‏) احساس می شود.‏
رییس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: این استانداردها تاکنون از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و توسط یک شرکت بازرسی انجام می شد که برنامه سازمان بر این است که اجرای این استانداردها در قالب فرآیند کنترل های تطابق تولید انجام شده و مطابق نتایج آن تصمیم گیری برای تمدید یا ابطال مجوز شماره گذاری محصول انجام شود.‏
رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ضرورت بازنگری و اصلاح استانداردهای اجباری خودروها، گفت: با توجه به دستور کار قرار گرفتن بازنگری استانداردهای ۵۱ گانه خودروها، کشور اکنون وارد فضای جدیدی از تولید و تجارت شده است و باید قبول کرد که فضای رقابتی یکسری تغییرات در تولید را می طلبد.‏
وی افزود: خودروسازان نیز این قاعده را پذیرفته اند و براین اساس یکسری مطالعات و پژوهش هایی را برای تولید خودروهای جدید آغاز کردند که امیدواریم با هماهنگی و همکاری سازمان استاندارد، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت ارتقا کیفیت خودروهای داخلی گام برداریم.‏
وی سپس تصریح کرد: استانداردهای جامعی به منظور کنترل های خدمات پس از فروش در دست تدوین است که امیدواریم در برنامه بعدی سازمان ملی استاندارد جهت اجرا مورد توجه قرار گیرد.‏
پیروزبخت در خصوص حمایت سایر سازمانها و نهادها بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش صنعت خودرو نیز، اظهار داشت: حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت مناسب است البته اختلاف نظراتی در خصوص اجرای استانداردهای یادشده با این وزارتخانه وجود دارد که در حال حل شدن است.‏
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در موضوع کیفیت خودروهای ساخت داخل یک عزم ملی و همه جانبه نیاز است، گفت: تا زمانی که این اعتقاد در کشور شکل نگیرد، هیچ سازمان و دستگاهی نمی تواند در این زمینه فعالیت های خود را پیش ببرد.‏
پیروزبخت افزود: باید به صنعت خودرو به گونه دیگری نگاه کرد چرا که این صنعت اکنون نسبت به سایر صنایع از تحولات سیاسی کشور تاثیرپذیری بیشتری دارد که باید این نگرش را هرچه سریعتر تغییر داد.‏
وی اضافه کرد: اکنون در وضعیتی قرار داریم که در خصوص کیفیت خودرو و تامین ایمنی آن نیاز به حکم حکومتی‎ ‎داریم در حالی که خودروسازان باید همچون سایر خودروسازان جهانی، خود برای ارتقا کیفیت این محصولات اقدام کنند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2241