کد خبر: 6133
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۳

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان:‏دولت برای بازار سرمایه برنامه ریزی داشته باشد

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان:‏دولت برای بازار سرمایه برنامه ریزی داشته باشد

رضا امامي-يک استاد دانشگاه با بيان اينکه بازار سرمايه در شرايط فعلي نمي تواند تنها با خوش بيني نسبت به نتايج مذاکرات هسته اي هدايت شود، افزود:برنانمه ريزي دولت براي بازار سرمايه و تحقق چشم انداز هاي آن ضروري است.مهدي نفر در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد افزود: خوش بيني ها به دورنماي مثبت مذاکرات هسته اي تنها مي تواند آثار موقتي را براي بازار سرمايه در بر داشته باشد.اينکه با آزاد سازي يا توقف  واردات و صادرات کالا ها و يا روند تعديل قيمت گذاري کالاها بخواهيم عرضه و تقاضا را تحريک کنيم نمي تواند براي بازار سرمايه در بلند مدت چشم انداز روشني را رقم زند.‏

وي از نبود برنامه ريزي دولت براي حمايت جدي از بازار سرمايه سخن گفت و افزود:نقش بازار سرمايه در سياست هاي مالي دولت در اقتصاد پر رنگ نيست و نمي توان به آن اعتماد کرد.در حال حاضر سياست هاي مالي دولت بايد بگونه اي طرح ريزي شوند که با سيست هاي پولي بانک مرکزي در يک تراز قرار بگيرند تا به تبع آن منافع اقتصاد بدست آيد.استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي اصفهان با تاکيد بر لزوم همفکري و تبادل نظر دولت و متوليان بازار سرمايه با نخبگان و صاحب نظران اقتصادي کشور عنوان کرد: متاسفانه با وجوذد حضور برخي اساتيد دانشگاهي در بدنه دولت اما هنوز هيچ ارتباط شفافي ميان نخبگان اقتصادي کشور با حوزه دولت برقرار نمي شود.

وي يادآور شد: برخي اساتيد مجرب و صاحبنظر در اقتصاد پيشتر به دولت پيشنهاد داده بودند که اگر به دنبال اشتغال زايي و کاهش آمار بيکاري در سراسر کشور است ،حاضرند بطور رايگان طرح هايي را ارايه دهند که هر کدام از انها اشتغال زايي 10 هزار نفري را ايجاد خواهد کرد اما هيچ کس از اين طرح ها سراغي نپرسيده است.اين اقتصاددان در خاتمه گفت: اقتصاد ايران به دليل پايين بودن نرخ دستمزد و از طرفي منابع ارزان قيمت و نهاده هاي توليد بهترين بازار براي توسعه و پيشرفت بوده و مي توان با ايجاد زمينه براي بازار سرمايه مسير تامين مالي براي راه اندازي صنايع سودآور را ايجاد کرد.‏