اساسنامه‌ تاسیس مجمع تولیدکنندگان نوشته شده است

0
۶۱۹ بازدید

ایلنا: این مجمع با هدف رونق تولید، بدست آوردن تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه در گردش، افزایش بهره وری و دست یابی به تکنولوژی های جدید راه اندازی می شود.‏
رییس مجمع واردات گفت: اسسنامه مجمع تولیدکنندگان هم اکنون نوشته شده و تا پایان سال این مجمع نیز راه اندازی می شود.‏
محمد حسین برخوردار با اشاره به علاقه مندی تولیدکنندگان در راه اندازی مجمع واردات اظهار داشت: اساسنامهاین مجمع هم اکنون نوشته شده و برای اصلاح بین دوستان در چرخش است.‏
وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان برای حضور در این مجمع اظهار علاقه کرده اند و پیگیر هستیم که تا پایان سال این مجمع راه اندازی شود.‏
برخوردار تصریح کرد: این مجمع با هدف رونق تولید، بدست آوردن تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه در گردش، افزایش بهره وری و دست یابی به تکنولوژی های جدید راه اندازی می شود.‏
رییس مجمع واردات با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: باید بخش های تولید داخلی و تجارت قانونی فعال شود زیرا این دو بازوی رونق اقتصادی محسوب می شوند.‏

ایلنا: این مجمع با هدف رونق تولید، بدست آوردن تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه در گردش، افزایش بهره وری و دست یابی به تکنولوژی های جدید راه اندازی می شود.‏
رییس مجمع واردات گفت: اسسنامه مجمع تولیدکنندگان هم اکنون نوشته شده و تا پایان سال این مجمع نیز راه اندازی می شود.‏
محمد حسین برخوردار با اشاره به علاقه مندی تولیدکنندگان در راه اندازی مجمع واردات اظهار داشت: اساسنامهاین مجمع هم اکنون نوشته شده و برای اصلاح بین دوستان در چرخش است.‏
وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان برای حضور در این مجمع اظهار علاقه کرده اند و پیگیر هستیم که تا پایان سال این مجمع راه اندازی شود.‏
برخوردار تصریح کرد: این مجمع با هدف رونق تولید، بدست آوردن تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه در گردش، افزایش بهره وری و دست یابی به تکنولوژی های جدید راه اندازی می شود.‏
رییس مجمع واردات با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: باید بخش های تولید داخلی و تجارت قانونی فعال شود زیرا این دو بازوی رونق اقتصادی محسوب می شوند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1357