از مدیریت واردات تا تولید محصولات نوین

0
۵۲۹ بازدید

سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات با همکاری معاونتهای امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظف هستند با استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده یک و رویکرد حمایت از کالای ایرانی، نسبت به بازنگری تعرفه های گمرکی کالاها و مقررات مرتبط (به ویژه مذکورکردن تعرفه های سایر) به صورت متناوب و مستمر اقدام نمایند.

جزئیات ابلاغیه مهم وزیر صمت برای تقویت داخلی سازی منتشر شد

گروه تولید-وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور ابلاغیه‌ای به معاونت‌ها و شرکتهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه ویژه به موضوع داخلی سازی را مورد تاکید قرار داد و بر ضرورت پایش و نظارت مستمر، مدیریت و اعمال ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، راه‌اندازی نمایشگاه‌های دائمی در سطح استان ها و سازمان ها، به روز رسانی مستمر سامانه توانیران و به هم رسانی توانمندی ها و نیازها و هم افزایی ذی‌نفعان تاکید کرد.

به گزارش جهان اقتصاد، در برنامه ابلاغ شده بر ضرورت پایش و نظارت مستمر، مدیریت و اعمال ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، راه‌اندازی نمایشگاه‌های دائمی در سطح استان ها و سازمان ها، به روز رسانی مستمر سامانه توانیران و به هم رسانی توانمندی ها و نیازها و هم افزایی ذی‌نفعان تاکید شده است.

**مدیریت واردات با رویکرد حمایت از کالای ایرانی

در این ابلاغیه تاکید شده است؛ سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات و معاونتهای “امور صنایع” و “امور معادن و صنایع معدنی” با همکاری سازمانهای استانی موظف هستند بر اساس بخشنامه های جدید ابلاغ شده، نسبت به مدیریت و اعمال ممنوعیت برای واردات دارای کالای مشابه داخلی اقدام نمایند.

سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات با همکاری معاونتهای امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظف هستند با استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده یک و رویکرد حمایت از کالای ایرانی، نسبت به بازنگری تعرفه های گمرکی کالاها و مقررات مرتبط (به ویژه مذکورکردن تعرفه های سایر) به صورت متناوب و مستمر اقدام نمایند.

**توسعه زیرساختها

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است در ورودی شهرکهای صنعتی (با اولویت شهرکهای صنعتی بزرگ و مادر) مکان مناسبی را برای ارائه نیازمندی ها و توانمندیهای واحدهای مستقر در هر شهرک پیش بینی کرده و اقدامات مورد نیاز برای راه اندازی دائمی این نمایشگاهها را به عمل آورد؛ امکان استفاده از این نمایشگاه ها می بایست به راحتی برای واحدهای مستقر در هر شهرک فراهم شود.

معاونتهای امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظفند نسبت به تقویت و توسعه شرکتهای عمومی و تخصصی طراحی و ساخت (EPC) برای نهادینه کردن دانش در زنجیره ارزش (با اولویت صنایع مزیت دار) برنامه ریزی و اقدام نمایند. سازمان های ایدور و ایمیدرو موظفند در صورت نیاز در اجرای این برنامه با معاونتهای ذیربط همکاری لازم را به عمل آورند.

**تعمیق و توسعه ساخت

معاونت امور صنایع و معاونت امور معادن و صنایع معدنی موظف هستند فهرست اقلام و نیازهای اصلی کشور را تهیه و به معاونت طرح و برنامه اعلام نمایند. معاونت طرح و برنامه نیز موظف است ضمن اعلام اولویت های سرمایه گذاری و هدایت طرح های توسعه ای برای تولید حداکثری این اقلام، برنامه ریزی و اقدام نماید.

معاونتهای امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظف هستند با شناسایی ظرفیتهای موجود، نسبت به فعال سازی آنها در جهت افزایش تولید و یا تعمیق ساخت داخل اقلام و نیازهای اصلی کشور اقدام نمایند.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به جلب همکاری سرمایه گذاران بخش خصوصی، نهادهای عمومی و سازمانهای توسعه ای برای سرمایه گذاری اقلام و نیازهای اصلی کشور اقدام نماید.

سازمانهای توسعه ای ایدرو و ایمیدرو موظف هستند برنامه اجرایی و سالانه تعمیق ساخت داخل را برای کلیه شرکت های تحت پوشش و یا تحت نظارت و مدیریت خود تهیه و به صورت سالانه اجرا نمایند.

بهم رسانی توانمندیها و نیازها و هم افزایی ذینفعان

معاونتهای امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی با همکاری سازمانهای ایدرو و ایمیدرو، سازمانهای استانی و انجمنها و تشکلهای تولیدی، موظف هستند با اولویت بندی نیازها و شناسایی توانمندی ها، نسبت به بهم رسانی و هم افزایی بین ذینفعان از طریق برگزاری مستمر رویدادهای مورد نیاز نظیر میزهای ساخت داخل در سطح ملی، سازمانی و استانی اقدام نمایند.

مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات موظف است نسبت به پیگیری برای دریافت نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و برنامه ساخت داخل دیگر دستگاه ها و نهادهای عمومی (از قبیل وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، شستا، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و…) اقدام نماید. این دستگاه ها می بایست و گزارش پیشرفت برنامه آنها را بصورت فصلی دریافت کرده و در فصلنامه ساخت داخل منعکس نماید.

تحقیق و توسعه، ارتباط با دانشگاه، ارتقا کیفیت و تولید محصولات نوین

به منظور بومی ساخلی فناوری های مورد نیاز برای تعمیق و توسعه ساخت داخل، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری با همکاری سازمان های ایدرو و ایمیدرو موظف هستند با برنامه ریزی جامع و تعیین اقدامات مشخص، نسبت به تقویت و توسعه فعالیت واحدهای پژوهشی، دانش بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در زیرمجموعه واحدهای صنعتی و معدنی اقدام نمایند.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است با برقراری ارتباط نظام مند و مسئله محور با مراکز آموزشی و پژوهشی، ظرفیت های کشور در بخش های پژوهش، طراحی، مدیریت پروژه و تولید را فعالسازی و بکارگیری کرده تا ضمن تامین نیازهای فناورانه برای تعمیق و توسعه ساخت داخل، زمینه بومی سازی این فناوری ها در کشور فراهم گردد.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است در تعامل با معاونت ها و سازمان های ذیربط نسبت به سازماندهی و تقسیم کار فعالیت های پژوهشی و تحقیق و توسعه برای صنایع اولویت دار اقدام نموده و ضمن ارتباط و بهم رسانی موثر آنها با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، فعالیت های هر دانشگاه و پژوهشگاه را به یک یا چند رشته فعالیت مشخص متصل نماید.

تامین مالی

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به راه اندازی و عملیاتی کردن مدل های تامین مالی برای ایجاد انگیزه در استفاده از تولیدات داخلی از قبیل اعتبار خریدار (داخل و خارج)، اهرمی کردن منابع صندوق توسعه ملی و تامین منابع اعتباری برای مصرف کنندگان نهایی و خرید کالاهای ایرانی (تحریک تقاضا) اقدام نماید.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به راه اندازی و عملیاتی کردن پذیرش پیش فاکتور صادره از سوی تولیدکنندگان داخلی و یا مشارکت داخلی و خارجی در داخل کشور و امکان انجام معاملات ارزی بین بانک ها و تولیدکنندگان اقدامات لازم را بعمل آورد تا ضمن جلوگیری از خروج ارز برای تامین کالاهای دارای توان داخل، زمینه تقویت شرکت های داخلی در مشارکت با شرکای خارجی فراهم گردد.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به پیگیری تامین تسهیلات ریالی و ارزی سرمایه گذاری های اولویت دار و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی برای محصولاتی که منجر به تعمیق ساخت داخل و کاهش واردات می گردد اقدام نموده و عقد تفاهم نامه و قرارداد با بانک های عامل را پیگیری نماید.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به عملیاتی کردن حساب ویژه تولید برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید) پیگیری و اقدام لازم را بعمل آورد.

**آموزش و فرهنگ سازی

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است با همکاری معاونت های ذیربط و انجمن ها و تشکل های تولیدی و در جهت تقویت فرهنگ ساخت داخل، محتوای آموزشی مورد نیاز برای حمایت از تولیدات داخلی، فرهنگ استفاده از تولیدات و نمانام های داخلی و سایر موارد مرتبط را در کلیه مقاطع آموزشی و تحصیلی (دبستان یا تحصیلات تکمیلی) تهیه و طی تعامل با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرایی کند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت موظف است با همکاری بخش های ذیربط و رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی و در جهت تقویت فرهنگ سازی برای تعمیق و توسعه ساخت داخل و استفاده از محصولات داخلی، ضمن تهیه محتواهای مورد نیاز، اقدام به توسعه آموزش عمومی، فرهنگ سازی و تقویت انگیزه های ملی برای مصرف کالاهای تولید داخل نماید و از در این رابطه ظرفیت کلیه بخش های اجتماعی (از قبیل مساجد و هئیت های مذهبی، نمازهای جمعه، سازمان های مردم نهاد، بسیج و صدا و سیما و ..) را بکارگیری نماید. کلیه زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است همکاری لازم را در این رابطه با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بعمل آورند.

**راهبری، پایش و نظارت

شورای راهبری نهضت ساخت داخل نسبت به برگزاری جلسات کاری به صورت مستمر اقدام می کند. شورای راهبری موظف است نسبت به زمانبندی، راهبری، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای برنامه ها و فعالیت معاونت ها و سازمان ها در این حوزه اقدام نموده تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. دبیرخانه شورای راهبری نهضت ساخت داخل، مرکز ساخت داخل و ماشین سازی و تجهیزات تعیین می شود.

کلیه زیرمجموعه های وزارت اعم از معاونت های ستادی، سازمان های ایدرو، ایمیدرو و سازمان های استانی، موظف هستند طی یک هفته بعد از ابلاغ این بخشنامه، یک مدیر ارشد را به عنوان مسئول ساخت داخل در حوزه ماموریت خود منصوب و به مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات معرفی کنند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=108522